Uverejnené

MILOSRDENSTVO

Slovo milosrdenstvo – misericordia – sa skladá z dvoch slov: bieda (miseria) a srdce (cor).

Milosrdenstvo je teda láska, ktorá vníma núdzu druhého človeka, vkladá do jeho biedy svoje srdce, vstupuje do nej a snaží sa ho tejto biedy zbaviť. Nie je to ani cit či pocit, ale konkrétne konanie, ktoré druhého v rámci možností zbavuje jeho ťažkostí a snaží sa urobiť ho šťastným. K milosrdenstvu patrí aj odpúšťanie a veľkorysosť.

Dnes, možno viac ako kedykoľvek predtým, sa stretávame zblízka s ľudskou biedou. Prichádzajú k nám opustené ženy hľadajúce strechu nad hlavou pre seba a svoje deti. Musia sa učiť žiť bez svojich mužov, ktorí bojujú alebo zahynuli v nezmyselnej vojne. Prichádzajú k nám v nádeji, že u nás nájdu bezpečie. Naše skutky milosrdenstva v akejkoľvek forme im môžu pomôcť znášať ich bremená.

Milosrdenstvo je podstatou Božieho jednania s nami. Máme teda kde čerpať a u koho sa učiť skutkom milosrdenstva. Môžeme čerpať z Ježišovho prístupu k nám a svojimi skutkami zvestovať druhým radostnú správu o tom, že Boh je s nami naozaj v každom okamihu, v každej situácii.

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!  (Žalm 118,1)

Verzia pre tlač