Uverejnené

MODLITEBNÉ VÝZVY

Z mnohých strán teraz počúvame rôzne výzvy k modlitbám. V súčasnosti znejú zvlášť naliehavo. Modlitba je pre kresťana veľký dar. A on je zodpovedný za jeho využívanie. Viera nám umožňuje zotrvávať na modlitbe, aj keď sme vystavení tvárou v tvár zlu vojny, nezmyselnému zabíjaniu a trápeniu a taktiež pocitu bezmocnosti voči tomu a tým, kto toto nezmyselné zlo rozpútali.

Asi každý, kto sa za Ukrajinu modlí, by rád videl okamžitý účinok svojej modlitby. Tak sa to však nedeje, alebo len výnimočne. A predsa sa treba modliť vytrvalo, nepoľavovať, ale budovať pomyselnú hrádzu zlu z našej lásky, viery a vytrvalosti. A nenechať sa premôcť a zlomiť únavou, alebo sa dokonca nechať strhnúť k akémukoľvek zlu, nech sa prejavuje akokoľvek. 

Božia láska sa týka každého človeka! Pripojme sa teda svojou vierou a svojimi modlitbami k tejto Božej láske. Veď Boh miluje to, čo stvoril a Ježiš predsa zomrel za všetkých – za nás aj za tých najhorších jedincov. V tejto viere sprevádzajme modlitbami všetkých trpiacich, bez rozdielu.

Lenže tak, ako nám médiá približujú celú tú beznádejnú situáciu, môžeme sa cítiť zahltení veľkým množstvom podnetov a upadnúť do akejsi rezignácie či paralýzy, že potom ani nevieme, kde začať, a môžeme ľahko podľahnúť klamu, že vlastne naša modlitba už ani nemá zmysel. Ale veď nikto sa nemusí modliť za všetko a za všetkých! Môžeme si modlitby rozdeliť do prosieb a vďaky za rôzne skupiny. Niekoľko si ich uvedieme. To nás môže inšpirovať ku konkrétnejšiemu zameraniu našich modlitieb. Takto môžeme myslieť vždy na určitú situáciu alebo na určitú skupinu ľudí. Alebo si „privlastniť“ celkom konkrétnu nejakú situáciu či osobu.

Vyberte si konkrétny cieľ svojej modlitby! Ponúkame krátky zoznam konkrétnych modlitebných námetov. Určite však začnite vyznaním, že aj my sami často konáme nesprávne, že aj my sme len hriešnici, ktorí majú svoj podiel na zle vo svete. A preto prosíme Boha o zľutovanie a odpustenie pre nás, pre agresorov a pre tých, ktorí boli zvedení k podpore zla. Potom sa môžeme modliť nielen všeobecne za ukončenie tejto vojny, za trpiacich či ranených, ale konkrétne napríklad aj za:

 • deti vo vojnových oblastiach,
 • rodičov hľadajúcich pomoc a bezpečie pre svoje deti,
 • starých a opustených ľudí,      
 • chorých, a hlavne za tých, o ktorých sa nikto nemôže postarať,
 • rodiny, ktoré sa v týchto ťažkých chvíľach nemôžu spojiť,
 • ľudí, ktorí sú stále uväznení v obliehaných mestách,
 • to, aby sa k všetkým potrebným dostala aj materiálna pomoc,
 • všetkých, ktorí museli opustiť svoje domovy,
 • tých, ktorí nechcú bojovať, a napriek tomu musia,
 • ranených a za tých, ktorí sa o nich starajú,
 • rodiny mŕtvych – na oboch stranách,
 • tých, ktorí nesú ťažké bremeno rozhodovania týkajúce sa vojakov aj obyvateľstva,
 • politikov a štátnikov na všetkých stranách, aby našli cesty k pokoju, mieru a dobru,
 • iniciátorov vojen, ktorí už nevedia, akému zlu slúžia a ktorí nevnímajú utrpenie druhých…

A aj každý sám za seba a tých, ktorí sú proti vojne, aby sme sa nenechali ovládnuť zlosťou a nenávisťou, ale taktiež aby sme nepodľahli tupej ľahostajnosti. A nezabudnime prosiť aj za našu vieru a vytrvalosť v modlitbe, pretože aj to sú Božie dary a sú pre nás veľmi potrebné.

(A. Opatrný)

Verzia pre tlač