Uverejnené

JA SOM CESTA…

Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,1-6)

Čítanie Božieho slova pozdvihuje našu dušu, pomáha nám, aby nás nepremáhalo zúfalstvo, a na druhej strane v nás vyvoláva rešpekt, aby nami nezmietala víchrica pýchy.

Ísť po strednej, pravej a priamej ceste, ktorá nás – obrazne povedané – vedie medzi zúfalstvom po ľavici a falošným sebavedomím po pravici, by bolo oveľa ťažšie, keby Kristus nepovedal: Ja som cesta, pravda i život. Tým nám vlastne hovorí: Kadiaľ chceš ísť? JA SOM CESTA! Kráčajme teda po tejto ceste s istotou a majme sa na pozore pred nástrahami, ktoré nás ohrozujú.
(podľa sv. Augustína)

Svoju budúcnosť nikto nepozná. Poznáme však Toho, kto ju dobre pozná a pozná aj nás, pozná naše srdce, pozná naše túžby, ale aj obavy a strach, pozná naše bolesti aj radosti. On vie, ako najlepšie náš život plánovať a organizovať. Preto by sme mali využiť každú chvíľu na dôležité „pracovné a strategické“ schôdzky – schôdzky s Tým, komu na nás záleží, s Tým, kto ide po našich cestách s nami, a kto sa nám prihovára a sprevádza nás každý deň. Veď Jeho Slovo je svetlom pre naše nohy, osvecuje naše chodníky (Žalm 119,105).

Verzia pre tlač