Uverejnené

POSOLSTVO VIANOC

Prišiel som na svet, pretože ťa milujem. Vzdal som sa všetkého, čo som mal – svojej slávy a moci, jasu nebies. Prišiel som na svet, aby som ti niečo dal. Aby sa aj pre teba stali dostupné drahocenné poklady spásy a večného života. Mojím majetkom bol celý vesmír, ale bez tvojej účasti bol neúplný. Túžil som ti dať svoju lásku a ja som zase túžil prijať tú tvoju.

Preto som prišiel. Preto som sa rozhodol, že prídem na svet ako človek, budem tu žiť ako človek a zomriem ako človek. Pre teba! Vedel som, že za to od teba dostanem ten najvzácnejší dar – tvoju lásku!
A vtedy som vytvoril prvé ohnivko večnej reťaze lásky. Ďalšie jej ohnivká už závisia od ľudského pokračovania. Avšak môj dar spásy je tu, je tu pre každého, kto ho chce sám prijať aj ponúknuť ďalej. Veď našou spoločnou túžbou je, aby všetci ľudia na zemi spoznali Boha a jeho nekonečnú lásku k človeku. Lebo moje posolstvo vždy bolo a bude odovzdávané ďalej prostredníctvom úst, rúk, nôh a skutkov mojich blízkych priateľov a nasledovníkov. Oni dávali a dávajú sami seba, a tak táto reťaz lásky pokračuje. Každý má v nej svoje nezastupiteľné miesto aj úlohu, všetci sú jej súčasťou.
V láske sa všetko točí okolo dávania. Dávanie však nie je iba aktom lásky, je jej podstatou. Pravá láska neexistuje bez dávania. Pravá láska neexistuje bez obete. To som učil ľudí od prvého dňa, ako som prišiel na zem. To je ten pravý duch Vianoc.
Dávanie aj obeť vždy niečo stoja, ale sú bohato odmenené. A ja práve v tomto vianočnom čase chcem, aby si viac premýšľal o dávaní. Chcem, aby si si spomenul nielen na to, čo som ti dal ja pri svojom príchode na zem, ale aj na všetko ostatné, čo si odvtedy odo mňa dostal osobne – veľké veci i tie malé, vypočuté modlitby i požehnania. Nebolo toho málo. Nájdi si v tomto predvianočnom období plnom zhonu, nákupov a príprav, trochu času, aby si pouvažoval o svojom živote. Uvidíš, že sa naň budeš pozerať zase inými očami. A budeš vďačný a spokojný. A to je úžasná vec! Byť spokojný s tým, čo mám a čo som prežil. A keď budeš ty spokojný, budeš plný dobroty, ochoty, porozumenia a lásky k ľuďom vo svojom okolí, budeš šíriť prevzácny pokoj a radosť. Budeš rozširovať ohnivká reťaze lásky. A o to ide. Teraz, pred Vianocami, ale aj po celý rok, v našom každodennom živote.
Veľmi si prajem, aby raz moja reťaz lásky obopla celú zem! Aby sa každý človek stal jej súčasťou! Aby každý človek pocítil dotyk pravej lásky, aby sa ho dotkol Boh. A ak si ten Boží dotyk sám ešte nezažil, volaj k Bohu. On sa ťa dotkne. Volaj k Bohu, On na to čaká…
Bože, ďakujem ti, že Ježiš – tvoj Syn – prišiel na tento svet a žil tu ako jeden z nás. Ďakujem ti, že zomrel a že si ho vzkriesil – aj kvôli mne, a ja tak môžem byť pozdvihnutý z dna a temnoty môjho života. Ďakujem ti, že si mi v ňom daroval večný život – ty si môj Spasiteľa. Prosím, odpusť mi všetko zlé, čoho som sa kedy dopustil. Chcem ťa viac spoznávať a úprimne milovať. Buď Pánom môjho života, veď ma na všetkých mojich cestách, pomáhaj mi žiť v pravde a pokoji, naplň ma láskou, aby som bol hodnotným ohnivkom na tvojej reťazi. Amen.

Verzia pre tlač