Uverejnené

VĎAKA BOHU ZA JEHO NEVÝSLOVNÝ DAR!

Opäť prežívame ten zvláštny adventný a predvianočný čas. Mestá aj malé dedinky sa odrazu zaodiali do slávnostného šatu, žiaria.

Nakupujeme, zháňame darčeky, upratujeme, jednoducho povedané – ako to niekto trefne označil – nastalo piate ročné obdobie. I keď je tento rok opäť trošku iné ako inokedy… Reklamy sa nás však stále snažia presvedčiť, že Vianoce budú tým lepšie a šťastnejšie, čím viac tovaru nakúpime.
Je to však pravý zmysel nadchádzajúcich sviatkov? Myslíte si, že Boží Syn prišiel, aby sme sa len tých pár dní v roku cítili fajn? Aby sme sa dojímali pri zvukoch zvonov a speve kolied? Aby sme sa na seba niekoľko hodín usmievali? Aby sme pociťovali radosť z darčekov?
Naše Vianoce sme si pokazili. Míňame sa s prostotou a predsa bohatstvom prvých svätých betlehemských nocí. Ako dlho ešte? Teraz je príhodný čas, nechajme sa tieto Vianoce obdarovať nielen darmi od našich blízkych, ale hlavne nezabudnime na ten najväčší Dar – na Pána Ježiša Krista.
Neprináša dary, On sám sa stáva DAROM v tom pravom zmysle slova. Nechajme sa teda Ním obdarovať. Potom odkryjeme pravé prosté čaro Vianoc. Radujme sa z toho!
A sprostredkujme toto jedinečné a najdôležitejšie posolstvo pre náš život – posolstvo radosti, pokoja, zmierenia a nádeje v Bohu – aj všetkým ľuďom v našom okolí.
(T. Tyrlík)

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar! (2. Korintským 9,15)

Verzia pre tlač