Uverejnené

ĽUDIA DNES VERIA VŠETKÉMU ALEBO NIČOMU

Ježiš povedal: Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. (Ján 18,37)

Ježiš hovorí o pravde. Čo však pravda je? Hľadala som, čo slovo pravda vlastne znamená a našla som tieto dve definície: zhodu poznania alebo tvrdenia so skutočnosťou a pravdivú skutočnosť.

Pravda je slovo, ktoré používame veľmi často skoro bezmyšlienkovito a to v rôznych súvislostiach. som toľkokrát počula rôzne „pravdy“, ktoré týmto definícm vôbec nezodpovedali Myslím si, že slovo pravda používame príliš často na podporu nášho názoru alebo presvedčenia. A to bez hlbšieho skúmania a overenia! m však skutočnej pravde uberáme na hodnote.

Keď počúvame alebo sami hlásame rôzne pseudopravdy, stávame sa postupne aj my nedôveryhodnými a možno už aj sami ťažko rozlišujeme, čo skutočne je a čo nie je pravdivé. A tak potom aj my môžeme veriť všetkému alebo, naopak, ničomu, môžeme na hľadanie pravdy rezignovať a stavať sa k všetkému skepticky. A možno nakoniec dospejeme aj k tomu, čo dnes tak často počúvame: Nemôžeš veriť nikomu, len sám sebe…

Je to však naozaj tak? Nezabúdame na niekoho? Veď Ježiš Kristus vydal svedectvo o skutočnej pravde! A keď neveríme nikomu, znamená to, že ani Jemu? Porovnávame naše ľudské, obmedzené pravdy s tým, s čím prišiel Ježiš na tento svet? On je Alfa aj Omega. Začiatok, koniec aj všetko medzi tým. V jeho blízkosti máme možnosť byť blízko aj pravde. Pravda je jeho súčasťou. Jemu môžeme veriť. Keď mu budeme naozaj blízko, nemusíme sa báť všetkých možných i nemožných právd súčasného sveta. Keď mu budeme blízko, môžeme si uchovať vnútorný pokoj aj v časoch prevládajúceho zmätku, chaosu a rozdelenia. A vydávať sa tak každodenne na cestu, ktorá občas býva zahalená tmou, hmlou, strachom a obavami. V spojení s Bohom však človek nestráca vnútornú orientáciu ani v najsilnejších životných búrkach. Lebo jeho hlas nám v hľadaní a načúvaní pravde veľmi pomáha.

(www.vira.cz)

Verzia pre tlač