Uverejnené

TVORCA STVORIL TVORCOV – NAŠE PRIVILÉGIUM SPOLUPRACOVAŤ S BOHOM

Pevne verím, že život s Bohom je ako lístok na cestu okolo sveta, ako zjazd veľmi vysokých vodopádov. Pamätám sa na okamih, keď som stál nad úžasnými vodopádmi Iguazú na pomedzí Argentíny a Brazílie.

Ešte dnes cítim to mrazenie a ľahkú závrat z toho pohľadu dolu. Rozmýšľal som vtedy nad tým, o čom isto v podobnej situácii rozmýšľajú hádam všetci vodáci na svete: To by bol zjazd! Je to naozaj poriadna výška. A voda sa doslova valí! Ale v princípe by to šlo. Nebolo by to jednoduché, ale šlo by to…

Verím, že život s Bohom je predovšetkým iskriaca radosť. Je to môj život, život – možnosť, ktorú som dostal. Čas, ktorý mám do smrti, je zverený ako mi majetok. Ja sám som sochárom svojej sochy života a verím, že dostanem požehnanie do všetkého, čo budem robiť. A priznávam, že veľmi neverím na nejakú špeciálnu Božiu vôľu na každý deň, že Boh nie je ako taký prísny otec, ktorý by mi – pre moje dobro – prikazoval každučký môj krok.

Ja verím v Boha a verím, že Boh verí vo mňa. Verím, že určité dobré projekty, ktoré keď neurobíme my, nebudú urobené vôbec. Avšak verím aj, že ma Boh nestvoril ako automat, ktorý sa má neustále pýtať, ale že máme spolu – ja a Boh – budovať svet, že stvoriteľskú iskru preniesol Boh aj na mňa, že obaja sme tvorcovia – že ja aj Boh musíme napnúť sily, aby bol svet dobre vybudovaný.

Ja som zodpovedný, nie Boh, za každú sekundu môjho života a až budem raz umierať, budem sa zodpovedať za život ako taký a aj za všetky svoje rozhodnutia. Určite nebudú všetky moje rozhodnutia, ktoré urobím, správne a dobré. Sú totiž moje, ľudské. A preto budú často zlé a nesprávne a ja riskujem, že po čase možno spoznám a pochopím, že niektoré veci nie sú také, aké som ich chcel mať… Životom určite neprejdem priamočiaro a rovnomerne, možno že aj havarujem a budem všeličo ľutovať. To však znamená, že svojimi rozhodnutiami rastiem a že ma modelujú.

Keď budem potom stáť pred Bohom, poviem: Tak taký bol môj život. Nech bol akýkoľvek, bol môj. Možno som, Bože, nebol vždy tvojím jasným obrazom a určite by sa toho dalo urobiť oveľa viac a lepšie. Avšak bojoval som, a aspoň som sa pokúsil… Nebál som sa rizika a chýb, a preto prijímam zodpovednosť za všetko, čo som urobil.

Jediný skutočný strach, ktorý mám, je ten, že nedostojím svojmu človečenstvu, úlohe a veľkosti, ku ktorým sme, bez výnimky, všetci pozvaní. Že sa nechám diablom presvedčiť o svojej malosti a o tom, že pozvanie byť svätým je len pre niektoré významné omilostené duše, ale nie pre mňa. A taktiež, že mi nahovorí, že cesta je taká závratne strmá, že treba zvážiť svoje sily a nepúšťať sa do vopred stratených zápasov, lebo by som bol len na smiech. A aj tak by som neuspel a hlavne by to bolo veľmi nepohodlné…

Boh ma však vždy znova a znova uistí, že žiadny boj či zápas nie je vopred stratený, žiadne pereje nie sú nezjazdné a žiadne bralo nezdolateľné. A my všetci sme pozvaní, aby sme to dokázali. 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme a svetlo sveta. (Matúš 5,13-16)

 

Na začiatku Biblie čítame, že keď Boh tvoril svet, všetko ním stvorené dostalo nejakú úlohu: voda, zeleň, živočíchy… Najdôležitejšiu úlohu však Boh zveril človeku: Byť Božím obrazom a podmaňovať si zem. Inými slovami: Človeče, zverujem ti tento svet, rob ho dobrým…

Byť niekoho obrazom znamená ukazovať originál v čo najvernejšej podobe. Ak máme byť Božím obrazom, tak by sme mali byť s Bohom v čo najtesnejšom spojení. Ježiš hovorí to isté: Vy ste svetlo sveta a soľ zeme. Inými slovami: Ste veľmi potrební pre tento svet. Prijmite tento svet za svoj a zvestujte druhým ľuďom to, na čom záleží, čo je podstatné, aký je skutočný zmysel života. Že to nie sú peniaze, bohatstvo, honosné vily…, ale trvalejšie hodnoty, ktoré robia svet lepším. To, čo máme druhým zvestovať, nemusíme vymýšľať, to nám už Ježiš ukázal svojím životom. Na nás je, aby sme jeho životný štýl prijali za svoj a nám vlastným spôsobom ho odovzdávali ďalej.

Starať sa o tento svet je veľká úloha, ale aj privilégium, ktorého sa nám z Božej strany dostalo. Boh, ktorému záleží na celom svete, nás pozýva k spolupráci s Ním. Nebojme sa preto investovať do svojho okolia. Sme tu preto, aby sa svet dozvedel, že život má dobrý a skutočný zmysel.

 

Verzia pre tlač