Uverejnené

MODLITE SA ZA SVOJU RODINU

Pred rokmi došlo medzi mnou a mojou sestrou k veľkej roztržke, ktorá sa skončila tak, že sme sa spolu celé roky nerozprávali. A to všetko len kvôli naprostému nepochopeniu!

Naše osobné zranenia zastreli našu schopnosť jasne vnímať, čo sa odohráva v živote tej druhej. Nachádzali sme sa v dvoch rozdielnych svetoch. Celá tá udalosť ma veľmi trápila. Neprestávala som sa za to modliť, až kým sme sa nakoniec so sestrou nezmierili a neobnovili náš vzťah.
Jedna z vecí, ktorú nepriateľ našej duše robí rád, je prenikanie do rodinných vzťahov, aby v nich spôsobil zlyhanie, vzájomné nedorozumenie, skrat, aby nás zlomil a rozdelil. Čím viac je rodina rozštiepená, tým je slabšia a menej úspešná a tým viac môže nepriateľ ovplyvňovať jej jednotlivých členov. Koľko rodinných vzťahov je ponechaných náhode, pretože niet nikoho, kto by sa za nich modlil! Je smutné vidieť rozložené rodiny. A keď si predstavíte, že by sa niečo také stalo vašim deťom, bolí z toho srdce. Nemusí to tak však dopadnúť. Začnime sa pravidelne modliť za tých, ktorí sú nám najbližšie – za naše deti –, a rozšírme to odtiaľ ďalej.
Modlite sa za svoje deti opravdovo. Pamätajte, že zatiaľ, čo má Boh pre životy vašich detí dobrý plán, satan má pre ne tiež svoj plán. Satan má v pláne vaše deti zničiť a bude sa snažiť využiť na to všetky možné prostriedky: drogy, alkohol, vzdor, sex, nehody, choroby… Nebude však schopný naplno využívať tieto nástrahy, ak bude jeho moc prebíjaná modlitbou.
Boh nám dáva z neba silu. A my sa môžeme stať nádobou, prostredníctvom ktorej táto sila prúdi ďalej. Keď sa modlíme, prinášame túto silu do všetkého, za čo sa modlíme, a dovoľujeme Božej moci, aby sa prejavila v našej slabosti. Keď sa nemodlíme, je to ako by sme hovorili, že nič okrem seba nepotrebujeme, že si vystačíme sami. Modlitba v Ježišovom mene nám však dáva moc nad nepriateľom a dokazuje, že veríme, že Boh vykoná to, čo jeho slovo sľubuje. Boh síce pozná naše myšlienky a naše potreby, avšak rád odpovedá na naše modlitby. Dáva nám totiž vždy a vo všetkom možnosť voľby – vrátane toho, či mu budeme dôverovať a či využijeme ponuku modlitby.
Modlitba neovplyvňuje iba nás samých, ale presahuje nás a dotýka sa tých, za ktorých sa modlíme. A nikdy nie je neskoro začať…
(S. Omartianová)

Verzia pre tlač