Uverejnené

NAPLNIL SA ČAS

Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! (Marek 1,15)

Ak veríme, že Božie slovo trvá a napĺňa sa naprieč časom aj v našich životoch, tak znie tento verš trochu provokatívne. Väčšine z nás nie je v poslednom čase veľmi do spevu – sme skľúčení a otrávení pretrvávajúcou zložitou situáciou u nás aj vo svete. Životy, vzťahy, istoty atď. sa mnohým z nás prevrátili naruby…
Keď Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva – ohlasuje vládu spravodlivosti a pokoja, porážku nemocí, zla, nenávisti, smrti… My však okolo seba vidíme pravý opak.
Lenže, ako to vyzeralo vtedy, dávno, keď Ježiš prišiel a ohlasoval nastolenie Božej vlády? Ani vtedy nenastal raj na zemi. A predsa Ježiš svojou mocou svedčil o tom, že jeho vláda je silnejšia ako akékoľvek zlo. Oslobodzoval, vstupoval do ľudskej biedy, uzdravoval, prinavracal život a nádej tam, kde vládla smrť a strach.
Aj my si dnes môžeme privlastniť tento verš. Boh ohlasuje, že sa naplnil čas. Že je blízko. Jeho zachraňujúca prítomnosť je blízko každému z nás. Možno sa však tomu zdráhame uveriť: Platí to naozaj aj pre mňa? Veď nič také nevnímam. Ako môžem okúsiť nastolenie Božej vlády v takejto dobe?…
Ježiš však ešte dodáva: Čiňte pokánie (obráťte sa) a verte!
OBRÁTIŤ SA – sa nám môže zdať náročné, nad naše sily. V podstate to však znamená OBRÁTIŤ SVOJ POHĽAD HORE – K BOHU a odvrátiť ho, resp. odvrátiť sa, od zabehnutých vzorcov myslenia. Znamená to odvrátiť svoj podhľad od skepsy, ktorá nás ovláda a ktorá tvrdí, že Boh je ďaleko, že jeho láska k nám nedosiahne. Namiesto skepsy sa treba pozerať na Boha a pozývať ho do všetkých súčastí svojho života.
UVERIŤ znamená ODOVZDÁVAŤ BOHU nielen náš strach, ale aj naše predstavy o tom, ako by mala vyzerať jeho vláda v našom živote či vo svete. Keď to urobíme, celkom určite neodníme Boh všetko ťažké a bolestivé, s čím sa potýkame. Neodstráni mávnutím ruky všetko, čo sme ako hriešni ľudia pokazili a napáchali. Aj naďalej budeme musieť bojovať s dôsledkami našich nesprávnych rozhodnutí, so svojím strachom a skepsou, s pochybnosťami, s chuťou vzdať to, prestať sa snažiť, prestať veriť…, avšak zlo už stratí nad nami svoju fatálne zničujúcu moc.
Preto sa POSTAVME V DÔVERE NA BOŽIE SLOVO, uvedomme si, že do všetkého môže prísť Pán Ježiš Kristus so svojou mocou. Potom budeme prežívať, ako Boh bojuje po našom boku, niekedy mocne, inokedy tichou prítomnosťou alebo nadľahčovaním našich bremien. A možno aj napriek vonkajšiemu zdaniu o opaku, pocítime, že vedie celý náš život ku konečnému víťazstvu.
NAPLNIL SA ČAS – znie po 2000 rokoch aj pre nás. Božie kráľovstvo, aj keď skryto, prichádza. Je prítomné aj tu a teraz. Obráťme sa a verme evanjeliu.

Verzia pre tlač