Posted on

SKUTOČNÁ LÁSKA

A za to sa modlím, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je dobré a čo nie… (Filipským 1,9-10)

Hovorí sa, že láska je slepá. Ale možno je to práve naopak, možno až milujúcim pohľadom vidíme správne. Apoštol Pavol ide ešte ďalej: s rastom pravej lásky rastie naše poznanie i vnímavosť, dokážeme rozpoznať a voliť dobro.

Človek, ako Božie stvorenie, je niekto, kto v sebe nesie Boží obraz, a preto je hodný úcty bez ohľadu na to, či je vzdelaný, šikovný, mladý alebo starý, zdravý alebo postihnutý… Je hodný úcty, pretože v sebe nesie Boží obraz a to dáva jeho človečenstvu tú najväčšiu hodnotu.
Boh stvoril človeka ako muža a ženu, teda ako pár, ako polaritu. Je Bohom chcená a preto základná a má svoj odraz v správaní sa človeka. Boh sám rozhodol, že táto polarita má byť naplnená trvalým zväzkom a človek je Bohom naplánovaný tak, aby bol schopný tento trvalý zväzok žiť. Lenže v ľudskom živote je prítomný aj hriech, ktorý kazí všetko dobré a narúša tento zväzok. Narúša ho, no nemusí ho zničiť. Človek, ktorý hriech vníma a vie, čo s ním, dokáže prekonať všetky rozdeľujúce momenty. Toto všetko sa dá považovať za prirodzený základ, na ktorom však nie sme schopní len tak, z ľudskej prirodzenosti a skúsenosti, stavať. A navyše, naše bytie je ešte všelijako zdeformované tým, kde sme vyrástli, čo sme zdedili, čím sme prešli a čo sme prežili…

Naša láska je vždy zmiešaná so sebectvom. Správne a do hĺbky poznáva len Boh, pretože On je Láska sama. My však môžeme prosiť, aby Boh našu lásku prečisťoval a rozhojňoval. Nemali by sme sa uspokojiť len s tým, že máme sem-tam niekoho trošku radi a že občas urobíme niečo dobré. V spojení s Ježišom Kristom totiž môžeme hľadať, milovať a žiť naplno. Z toho vychádza aj náš pohľad na manželstvo, vnímame ho ako zväzok pred Bohom.

…kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska… v tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás… (1. Jána 4:8,10)

Božie slovo nás uisťuje, že Boh miluje každého z nás. Často som to počul. Pre mňa to však znelo veľmi abstraktne a prázdno. Nedotýkalo sa ma to. Obyčajne takého výroky idú človeku jedným uchom dnu a druhým von – míňajú sa účinkom. Až keď som si tento fakt privlastnil – vložil ho do svojho života, dotkol sa najintímnejšej hĺbky mojej duše a priniesol mi vnútorný pokoj. Božia láska premieňa naše životy. Pôsobí vo všetkých situáciách, pomáha nám v utrpení, trápení, slabosti a neschopnosti.

Božia láska vyvrcholila v tom, že sa Boh stal v Ježišovi Kristovi človekom a zomrel za nás. Jeho smrťou a zmŕtvychvstaním sa však Božia náklonnosť k nám nekončí. Naopak. Stáva sa celkom osobným dotykom a oslovením: …lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný (Rímskym 5,5). Takto sa JEHO láska dostáva do nás a v nej sme potom aj my schopní skutočne milovať – Boha, ale aj ostatných ľudí. A to je nová schopnosť milovať, prostredníctvom ktorej vzniká pravá láska – láska trvalá a bez pochybností.

Láska nie je skutočnou láskou, ak nám nechýba ten druhý, keď nie je nablízku!

Láska nie je skutočnou láskou keď:
- jeden venuje druhému málo pozornosti,
- to, čo robíme pre druhého, dostáva nádych nútenosti, falošnosti, priemernosti,
- sa jeden druhému nezverujeme, 
- predmet rozhovoru rozkladá, zraňuje alebo zdôrazňuje len „ego“ jedného z páru,
- odmietame alebo si málo vážime dary od svojho partnera,
- tomu druhému načúvame povrchne, nesústredene a roztržito,
- sa nepozeráme a nejdeme rovnakým smerom,
- sa vzájomne nedopĺňame,
- nám ten druhý nechýba, keď nie je nablízku, 
- pri objatí necítíme, že máme v náručí celý svet!

 

Ona k nemu:

Rozjasni sa, žiar a často sa na neho usmievaj. Ak ho miluješ, nebude to žiadna námaha a jemu určite urobíš radosť. Istota, že je milovaný, bude v ňom obnovovať nadšenie a ochotu ti vyhovieť. Nečuduj sa potom, keď dostaneš v bohatej miere naspäť to, čo si mu byla schopná dať ty.
Tvoja nežnosť, priateľstvo, ochota, zvodná ženská krása a verná láska nech pre neho vytvorí raj na zemi! Pamätaj si: to, čo seješ svojím srdcom, to skôr či neskôr budeš žať.
Dokazuj mu, že si tu jedine pre neho. Buď k nemu vždy láskavá, nežná, radostná, aj zvodná. Buď mu pevnou oporou (hlavne morálnou) a útechou. Tvoja prítomnosť nech je podnetná, buď komunikatívna. Mal by vadieť, že sa na teba môže v dôvere spoľahnúť, si jeho najlepšou priateľkou!
Ak toto dosiahneš, budeš pre neho neodolateľným magnetom. Bude túžiť po tvojej spoločnosti, bude ťa objímať a tešiť sa z tvojej prítomnosti.
Maj úcte jeho osobnosť a citlivosť: všetky pripomienky hovor jemne a s veľkým taktom.
Vyhýbaj sa dokola obohraným hádkam, obviňovaniu a monotónnemu opakovaniu, ktoré pokorujú. Pre život v manželstve neexistuje nič horšie, ako hádky – a to nielen pre vás dvoch, ale aj pre tých, ktorí sú vo vašom okolí.
Ak už dôjde k nezhodám, je dobré naučiť sa pokorne poprosiť o prepáčenie skôr, ako sa skončí deň. Nezáleží na tom, kto sa mýlil a kto mal pravdu, dôležité je nájsť odvahu a odložiť bokom svoju hrdosť, ktorá by mohla spôsobiť nenapraviteľné škody.
Ukáž mu, ako si ho ceníš, nech cíti, že je pre teba dôležitý a jedinečný. Ak ho skutočne miluješ, poďakuj sa mu za to, že existuje, ukáž mu, že si na neho pyšná. Nikdy ťa nesmie unaviť znova mu to opakovať. On nebude mať oči pre nič iné, len pre teba, všetko ostatné sa stane pre neho druhoradé.
Snaž sa vytvoriť atmosféru pokoja, tepla, vrelosti, plnú intelektuálnych a duchovných podnetov… po boku svojej milovanej sa musí cítiť šťastný. Hrejivá a príjemná atmosféra napomáha rastu lásky a upevňovaniu vzájomného súladu.

On k nej:

Milujem ťa! Hovor jej to zakaždým, keď môžeš. Každé ráno akonáhle sa zobudíš a večer pred tým, ako zavrieš oči.
Si poctivý a verný muž pevného charakteru, máš svoju dôstojnosť a dodržíš slovo, ktoré dáš. Spojila ťa s ňou láska a vďaka nej ste obaja našli svoje vlastné naplnenie v tom druhom.
Nie si pán. Si priateľ, druh na ceste životom, si tým, ktorého miluje, rovnako ako je ona tou, ktorú miluješ ty.
Hovor jej to všetkými odtieňmi hlasu. Je to magická veta, ktorá otvára každé dvere. Nebuď lakomý! Nestačí len myslieť si to, treba to aj povedať, opakovať alebo aj kričať, keď to bude nevyhnutné. Nedaj sa zadržať svojou ostýchavosťou, pýchou či nepriaznivým rozpoložením.
Nikoho neunaví donekonečna opakované: Milujem ťa!
Nezabúdaj na vzácnosť svojej milovanej – je to jedinečná bytosť, ktorá nikdy predtým na zemi neexistovala a nikdy viac existovať nebude.
Ak je tvoja láska opätovaná, uvedom si, aký máš poklad a aké šťastie!
Vyvaruj sa nebezpečenstva, že by si taký majetok mohol stratiť alebo poškodiť. Miluj ju viac ako svoj vlastný život. To, čo pre ňu robíš, robíš vlastne pre seba, pretože láska z vás urobila jednu bytosť.
Každý deň jej povedz niečo pekné. Vyjadri jej svoj obdiv – ako dobre vyzerá, ako jej pristane dané oblečenie, všimni si, keď má nové šaty a pochváľ jej ich, a nezabudni oceniť, keď si oblečie niečo alebo sa inak upraví podľa tvojho priania…
Buď romantický! Každá žena, aj tá najväčšia feministka, má vo svojom srdci túžbu prežiť vášnivú romantickú lásku. Je to prirodzená súčasť každej ľudskej bytosti, ku ktorej patrí aj túžba po šťastí a po citovom naplnení.
Najprv si získaj jej srdce a jej myseľ – ak ich získaš, získal si všetko!
V každodenných záležitostiach s ňou spolupracuj! Vhodnou pomocou zo svojej strany nemôžeš nič pokaziť.
Nepremárni žiadnu príležitosť vyjadriť jej s hrejivou úprimnosťou pocit rozkoše, ktorý v tebe vzbudzuje, sympatiu, ktorú k nej cítiš, krásu, ktorú v nej nachádzaš, úctu, ktorú voči nej pociťuješ pre jej múdrosť a inteligenciu. Uvidíš, ako sa jej oči rozžiaria šťastím a vďačnosťou. Jej srdce sa naplní pohnutím a stále obnovovanou a narastajúcou láskou k tebe.
Zostaň jej verný! Ak ju skutočne miluješ a budeš svoju lásku rozvíjať a budovať, nikdy ťa nebude unavovať. Tvoja milovaná dostatočne naplní každú tvoju intímnu potrebu lásky.
Hovor s ňou o všetkom, čo ju zaujíma, takéto rozhovory udržujú váš vzťah stále živý.
Nezabudni úprimne oceniť její schopnosti: to, ako pripraví jedlo a prestrie stol, námahu, ktorú vynakladá, jej trpezlivosť, obetavosť, jej úspechy v práci a pod.
Ochraňuj ju, získaj si jej plnú dôveru tak, aby sa ti dokázala zdôveriť aj so svojimi najintímnejšími problémami a starosťami.
Udržuj svoj láskyplný vzťah stále živý! Vymýšľaj nové a nové podnety, aby si sa vyhol všetkému bezfarebnému a nudnému, aby váš vzťah nezovšednel. Dokáž sa nadchnúť aj pre tú najmenšiu vec!
Maj pre ňu často pripravené malé pozornosti. Stačí nejaká maličkosť, hoci aj lúčne kvety. Zväzok priateľstva aj lásky neposilňujú veľké dary, ale prejavy malej stálej pozornosti a nevýslovná radosť, ktorú prežívame, keď vidíme, že náš vyvolený nás miluje a myslí na nás.
Tvoja žena je súčasťou teba samého. Mysli na to! Riešenie nezhôd a nepríjemné diskuzie ponechaj na chvíle, keď budete ďaleko od indiskrétnych pohľadov a cudzích uší.
Nehanbi sa prejavovať svoje city aj počas dňa. Nežnosti, bozky a objatia milovaného muža potešia ženu vždy, aj vo chvíľach, keď vyzerá celkom zaneprázdnená. Možno sa bude trochu brániť, ale vo vnútri bude cítiť uspokojenie… Preto nešetri malými pozornosťami!
Keď idete spolu na prechádzku, drž ju za ruku a buď pyšný, že ju máš po boku.
Ak miluješ svoju ženu viac ako vlastný život, bude sa ti zdať, že keď ju objímaš, držíš v náručí celý svet.

Modlitba manželov

Pane Ježišu,
ďakujeme Ti jeden za druhého, za dar vzájomnej lásky, úcty a vernosti.
Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám doteraz dal.
Veríme, že nás nikdy neopustíš a neprestaneš nám pomáhať.
Znova sa Ti odovzdávame – celým svojím srdcom, dušou, celou bytosťou.
Prosíme Ťa o milosť,
aby sme naše manželstvo nerozvíjali z vlastnej sily,
ani podľa našich predstáv.
V Tebe sa znova odovzdávame jeden druhému
a prijímame sa tak, ako nás Ty prijímaš.
Odovzdávame sa Ti s prosbou, aby sme vytrvali v láske 
a zostali verní Tebe i sebe navzájom.
Uvedomujeme si, že sami toho nie sme schopní.
Odovzdávame sa Ti úplne,
pretože Ty nás k tomu vyzývaš a Ty si sa nám odovzdal prvý.
S dôverou zverujeme do Tvojich rúk ďalšie dni svojho života, 
svoju zrelosť, starobu aj čas a spôsob svojej smrti.
Odovzdávame do Tvojich rúk aj jeden druhého
a zriekame sa akéhokoľvek spôsobu sa vlastniť.
Prosíme Ťa o milosť byť celkom závislými od Teba.
A Ty nás chráň a opatruj ako svoje vlastníctvo.
Amen.

(sprac.podľa viacerých autorov, upravené)
Verzia pre tlač