Posted on

AKÚ MAJÚ DNES HODNOTU RODINA A MANŽELSTVO?

Zo štatistiky vieme, že pre 92 % Slovákov je ešte stále rodina najdôležitejšia životná hodnota. Potom sú priatelia (71 %), bezpečie a práca (obe 68 %), čestnosť (63 %), dôvera (61 %), sloboda a nezávislosť (52 %), múdrosť (39 %)… Manželstvo považuje za dôležitú životnú hodnotu 54 % Slovákov a vernosť len 48 %.

Kedysi sa na Slovensku uzatváralo takmer 45 000 sobášov ročne. Najmenej ich bolo v roku 2001 (menej ako 24 000), v roku 2018 to bolo už vyše 31 000, počet sobášov pomaly stúpa, do manželstva však vstupujú čoraz staršie páry. Výrazne narastá – ako alternatíva manželstva – spolužitie nezosobášených párov, no množstvo rozpadov týchto vzťahov je oveľa vyššie, aj so všetkými negatívnymi dopadmi, hlavne na ich deti.

Avšak napriek tomu, že ubúda svadieb, neustále pribúdajú rozvody. Každé tretie manželstvo na Slovensku sa rozpadne (na 100 sobášov pripadá až 30 rozvodov). Nestabilita uzatvorených manželstiev za posledných päťdesiat rokov vzrástla viac ako šesťnásobne.

Rýchlo stúpa aj počet detí narodených mimo manželstva, v roku 1996 to bolo približne 14 % detí, dnes je to už viac ako 30 % všetkých detí, teda skoro každé tretie dieťa!

Z celkového počtu rozvedených manželstiev je 65 % na návrh ženy. Najčastejšie sa rozvádzajú ľudia vo veku 30 – 35 rokov. Priemerná dĺžka trvania manželstva je cca 14 rokov. Najčastejšou príčinou rozvodu je rozdielnosť pováh – takmer 60 %. Nevera muža má na svedomí 11% rozvodov a nevera ženy 6 %. Vyše 62 % rozvádzajúcich sa má malé deti…

Iba 36 % Slovákov si myslí, že manželstvo je inštitúcia, ktorá by mala vydržať všetky problémy, a teda manželia by sa nemali za žiadnych okolností rozviesť. Prax je taká, že rodiny založené na trvalom vzťahu medzi mužom a ženou, zabezpečujúce reprodukciu našej spoločnosti, na Slovensku chýbajú.

Štatistiky a prieskumy ukazujú, že väzby medzi manželmi, ale aj väzby medzi rodičmi a deťmi sú výrazne narušené. Manželstvo už pre mnohých nie je dôležité ani potrebné. Pre iných neznamená trvalý zväzok, ale len dočasný – kým to obom manželom vyhovuje. Sľub, ktorý si snúbenci dávajú pri uzatváraní manželstva, že spolu vytrvajú v dobrom aj v zlom, sa neberie vážne. Manželstvo sa tak stáva pre mnohých len nestálou inštitúciou, ktorú možno v prípade potreby zrušiť rozvodom.

Počet rodín založených na trvalom manželskom vzťahu, otvorenom prijať deti, v našej spoločnosti výrazne poklesol. Toto už nie je problém rodiny, ale problém ľudí, ktorí nechcú alebo nedokážu takúto rodinu založiť. Je to vážny problém našej západnej civilizácie, ktorá začala príliš upínať svoj pohľad smerom dole, na pozemské dobrá, a zabudla sa pozerať smerom dohora, na nadpozemské, transcendentálne dobrá. Tento zlozvyk si síce západná civilizácia začala osvojovať už pred mnohými storočiami, no rozšíril sa až s príchodom novoveku a dnes sa len prehlbuje. Ľudia stratili víziu niečoho vyššieho, dokonalého, niečoho, čo nás presahuje, prestali vidieť svoj skutočný cieľ mimo tohto stvoreného sveta. Oni chcú svoje šťastie naplniť už tu, na zemi. Preto je pre nich absurdné a nelogické obetovať celý svoj život pre niekoho druhého, taký život sa im javí ako premárnený.

Rodina je tvorená dvoma základnými vzťahmi: vzťah medzi manželmi a vzťah medzi rodičmi a deťmi. Keď sa pozrieme na vývoj týchto vzťahov v rodine, zistíme, že za posledných dvadsať rokov sa udiali výrazné zmeny. Žiaľ, takmer vo všetkých ukazovateľoch ide o zmeny k horšiemu a zdá sa, že tieto trendy budú pokračovať. Napriek tomu je rodina stále základnou a nevyhnutnou zložkou spoločnosti, bez ktorej sa nezaobídeme. Jednou z príčin súčasného stavu je práve oslabenie rodiny v našej spoločnosti. O to väčšmi musíme zdôrazňovať dôležitosť rodiny a napomáhať jej udržaniu.

Veríme, že zmena je možná! VERNOSŤ NIE JE SLABOSŤ. Vernosť je odvážny čin, a preto aj niečo stojí – znamená to odolať pokušeniu, správať sa zodpovedne, nezradiť toho druhého, dodržať všetko, čo sme si sľúbili. Pripomeňme si, že o manželstvo sa treba starať. Vernosť sa vyplatí!

Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba stavať každučký deň. (André Maurois)

Niekoľko typov ako vybudovať šťastné manželstvo:

  • povedz svojmu partnerovi, čo si na ňom vážiš alebo čo sa ti na ňom páči,

  • urob pre svojho partnera niečo, čo ho nielen prekvapí, ale aj poteší,

  • pripravte si občas romantický večer pri sviečkach a spomínajte na pekné chvíle, ktoré ste spolu prežili.

Keď sa manželstvo vydarí, je to jedna z najskvelejších vecí v živote – pre manželov aj pre ich deti a okolie. Dobré manželstvo však nevzniká samé ani náhodou. A nie je to vždy ani prechádzka ružovou záhradou, aj keď romantika patrí do života. O dobré manželstvo sa treba starať, lebo milovať znamená stále na sebe pracovať.

V manželstve spoznávame závratné výšky, ale aj nečakané pády.
Na začiatku musíme jeden druhého spoznať a odhodlať sa k vstupu do manželstva. Často nás pritom sprevádzajú pochybnosti a obavy z nezdaru: nevyznáme sa ani sami v sebe, nie to ešte v našom partnerovi; potýkame sa s nereálnymi predstavami o láske; narážame na svoju nezrelosť, na neschopnosť sa správne rozhodnúť, alebo aj na nevyriešené zranenia z minulosti… Niektorí nedokážu opustiť detskú závislosť od rodičov, iným sa nedarí odpúšťať, či vyjsť zo svojho egoizmu na seba…

Všetci však túžime po partnerskom vzťahu, ktorý by trval celý náš život a priniesol nám radosť, uspokojenie a šťastie. No cesta k nemu býva dlhá a náročná, treba na nej prekonať veľa prekážok. Nie každý to zvládne a vydrží. Manželia však majú kráčať životom spoločne, a nie každý sám alebo oddelene. Aj latinský výraz označujúci manželstvo – „coniugium“ to pekne naznačuje, pretože vychádza zo spojenia „cum-iugo“ – spoločné jarmo…

Vstúpiť do manželstva je v podstate odvážny čin – dnes sa to však veľmi nenosí –, a preto to aj niečo stojí: znamená to odolať pokušeniu a správať sa zodpovedne. Znamená to nielen milovať toho druhého, ale si ho aj vážiť a nezradiť ho. A dodržať všetko, čo sme si sľúbili. Manželstvo je teda viac, ako len papier!

Si uzol vzťahov, nič iné. Skrze zväzky jestvuješ. A tie jestvujú skrze teba. Chrám stojí skrze každý kameň. Vyber jeden a chrám sa zrúti… Antoine de Saint-Exupéry

Verzia pre tlač