Posted on

UŽ SME TOĽKOKRÁT POČULI O VZKRIESENÍ, ALE…

Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba. Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! …I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24,35-36 a 38-39)

Toľkokrát sme počuli o vzkriesení, o tom, že Ježiš je živý, no podľa tohto evanjelia vidno, že potrebujeme ísť ešte ďalej – potrebujeme to okúsiť, prežiť. Pretože to je niečo celkom iné ako vedieť. Preto Ježiš prichádza tam, kde učedníci hovoria o svojom hľadaní, tápaní a aj radosti, aby dal každému v plnej sile okúsiť, že on nie je len nejaká nesmrteľná idea, hoci krásna, ale tá najreálnejšia skutočnosť, na ktorú slová nestačia. Opľuvaná a ukrižovaná Láska vydržala, nebola porazená, otvorila nový začiatok a žije tu, medzi nami. Obráť sa k Bohu, on je prítomný aj v tvojom srdci. Včera, dnes, zajtra i naveky!

Verzia pre tlač