Publikované

PRETOŽE ŤA MILUJEM!

Ísť v Ježišových stopách je naším povolaním. Je to jediná cesta, ktorá vedie cez smrť k životu. (Joachim Meisner)

Pilát… dal Ježiša zbičovať a vydal Ho… Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie… Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu a začali Ho pozdravovať: Buď pozdravený, kráľ židovský! Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu. Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha. Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali.

(Marek 15,15-20)

O Matke Tereze sa rozpráva takýto krátky príbeh: Keď sa raz ujala zúboženého opusteného dievčatka, to sa jej pozrelo priamo do očí a pochybovačne sa spýtalo: „Prečo to robíš?“ Matka Tereza jej odpovedala: „Pretože ťa mám rada.“ Dievčatko sa celé rozžiarilo a trikrát zašepkalo: „Povedz mi to ešte, povedz, povedz to ešte raz…“

Blíži sa Veľká noc – opäť! Už koľká v poradí v našom živote? Možno dvadsiata, štyridsiata, alebo ich bolo viac? Znova budeme počúvať ten istý príbeh o Ježišovom umučení a smrti a v našom podvedomí sa môže ozvať: Už to počujem toľkokrát! To poznám, je to stále dokola… A slová po nás stekajú bez toto, aby sa nás nejako dotkli… Čo s tým?

Možno si to ani veľmi neuvedomujeme, no naše srdcia sú občas vyprahnuté, ubolené, bezradné, otupené a možno aj prázdne. Pokúsme sa zdvihnúť hlavu a znova sa zahľadieť na Ježiša. Božie slovo o Jeho smrti – ktorá však nie je koncom – je živé a aktuálne aj v dnešných časoch a platné pre všetkých nás bez rozdielu. V každej situácii, ktorú prežívame, zaznieva jeho posolstvo: MOJA LÁSKA K TEBE NEMÁ HRANICE! Nedávam ti niečo, ale NIEKOHO – SAMÉHO SEBA! Mám moc vyviesť ťa z hrobov, v ktorých umrela tvoja nádej, tvoja ochota odpúšťať, tvoja dôvera v človeka, tvoje rozhodnutie zostať verný… – mám moc prinavrátiť život!

Táto Veľká noc chce priniesť novú nádej aj tebe, chce posilniť tvoju vieru v Božiu vernosť, aby si mohol opäť vykročiť v tichom úžase nad Božou odpoveďou na otázku: Prečo to robíš, Bože? – PRETOŽE ŤA MILUJEM!

Verzia pre tlač