Posted on

LETÁKY A MODERNÁ DOBA

Som veľmi vďačný Pánu Bohu za letákovú misiu v našej krajine. Už v mladosti sa mi dostali do rúk letáčiky, ktoré názorne vysvetľovali základné pravdy Písma. Pre môj duchovný život mali veľký význam, boli pre mňa aj povzbudením.

Počas totality som túžil, aby sa dali šíriť medzi ľuďmi myšlienky evanjelia takouto jednoduchou formou. Nebolo to však možné. Teraz máme neobmedzené možnosti. Vďaka Pánovi za tento vzácny čas milosti a za tých, ktorí sa takejto forme misijnej práce naplno venujú.

Často sa stretávam s otázkou: Prečo ponúkať ľuďom letáky o Ježišovi Kristovi? Odpoveď je jednoduchá: Ježiš Kristus je jediným Záchrancom z moci zla a smrti. Preto túžime, aby sa s Ním mohli ľudia osobne zoznámiť a prijať od Neho nový život a dar večného života v Jeho kráľovstve. Je to taká dôležitá hodnota, že sa snažíme využiť všetky možnosti na to, aby sme ľudí na túto jedinečnú osobnosť upozornili. Ježiš ponúka spásu všetkým ľuďom bez rozdielu!

Veriaci kresťania aj pri svojej najlepšej snahe vydávať svedectvo často zisťujú, že ho nedokážu povedať tak jasne a zrozumiteľne, ako by chceli. Uvedomujú si zodpovednosť za spasenie iných, no trápia sa tým, že nedokážu svedčiť presvedčivo a pritom dôrazne. Vhodný leták môže dobre doplniť ich svedeckú službu.

Letáky s evanjelizačným obsahom pomáhajú hľadajúcim ľuďom nájsť cestu spásy v Kristovi. Ako najlepšie môžeme ponúkať letáky ľuďom? Najvhodnejšie je to pri osobnom stretnutí, pri rozhovoroch. V poslednom čase sa ukazuje, že najmenej vhodné je vhadzovanie letákov do poštových schránok, pretože dnes sme zahltení rôznymi reklamami a ľudia ich bez prečítania hneď vyhadzujú.

Letáky majú tú výhodu, že ich môžeme ponúknuť veľkému množstvu ľudí. Na rozdiel od drahých, hoci dobrých kresťanských kníh, ktoré by sme len ťažko mohli rozdávať zadarmo, sú letáky oveľa dostupnejšie a na rozdávanie vhodnejšie.

Letáková misia má veľký význam aj pre život kresťanov v cirkvi. Letáky sú výbornou pomôckou pri vzdelávaní detí, mládeže i dospelých.

Ešte jeden dôvod hovorí za letáky: duchovný stav nášho národa. Z výsledkov prieskumu medzi ľuďmi vyplynulo veľmi smutné zistenie: veľká časť nášho národa nie je ateistická, ako sa tradovalo, ale pohanská. Ľudia viac veria hviezdam, horoskopom, veštcom a amuletom – čo patrí k najprimitívnejšiemu pohanstvu. Vieme, že v duchovnom svete neexistuje prirodzené vákuum. Tam, kde nie je Duch svetla – Duch svätý, sa nasťahuje duch tmy. Ľutujeme všetkých, ktorí veria lži namiesto pravde. Tento fakt nás burcuje, aby sme robili oveľa viac pre to, aby sa nás národ mohol zoznámiť s pravdou.

Rád by som povzbudil všetkých mladých kresťanov, aby sa pokúšali písať evanjelizačné letáky, hlavne pre mladých. Najlepší spôsob, ako sa to naučiť, je, že nejaký napíšete, a potom si ho necháte kresťanskými priateľmi posúdiť. Určite vám radi povedia, čo ich oslovilo a čo nie je veľmi presvedčivé. Nenechajte sa odradiť ani tým, keď sa vám to po prvýkrát nepodarí. Každý leták je často niekoľkokrát prepracovávaný a upravovaný, kým vznikne jeho konečná podoba. Avšak stojí to za námahu! Veď ide o službu našim blížnym! Aby spoznali cestu spásy a patrili k večne šťastným ľuďom v Božom kráľovstve. Nech Pán Boh požehná každý leták aj toho, kto ho s modlitbou venuje svojmu blížnemu!

Stanislav Kaczmarczyk

Verzia pre tlač