Posted on

DEŇ, KEĎ ĎAKUJEME MAMIČKÁM

Mama, najkrajšie a najdrahšie slovo, ktoré môže človek vysloviť.

Každý rok na začiatku mája slávime Deň matiek (je to vždy 2. nedeľa v mesiaci). Je to deň, keď máme príležitosť poďakovať Pánu Bohu za tú svoju. Mamičky toho pre nás robia veľmi veľa – modlia sa za nás, starajú sa o nás, liečia naše boliestky, utešujú, ale myslia aj na naše každodenné a obyčajné veci – a to v každom veku, nielen keď sme maličkí…

Veľa ľudí prežíva obavy či starosti zo svojho vzťahu s jedným z najdôležitejších ľudí svojho života – s matkou. Mamička alebo aj iná osoba v tejto úlohe stojí priamo uprostred procesu, v ktorom sa človek stáva tým, kým je. Významní politici, veľkí myslitelia, umelci a náboženskí predstavitelia často vydávajú svedectvo o tom, aký vplyv mala matka na ich život. To, čo človek dostal od svojej matky, či už v kladnom alebo zápornom zmysle, si nesie celým životom… Materstvo je najvýznamnejšie, najnáročnejšie a najhoršie platené povolanie na svete…

Moja matka bola najkrajšia žena, akú som kedy videl… Za všetko, čím som, vďačím svojej matke. Svoj životný úspech pripisujem morálnemu, intelektuálnemu a fyzickému vzdelaniu, ktoré sa mi od nej dostalo.
(George Washington)

Na Deň matiek môžeme každý svojej mamičke spolu s kyticou kvetov vysloviť vďaku za život a lásku, ktorou nás neustále sprevádza. Nenechajte tú vašu márne čakať na také slová len preto, že žijete v zhone, máte plno povinností a každodenných starostí… Nezaslúži si to!

Verzia pre tlač