Publikované

ČAKÁME ŠŤASTIE

Báseň na zamyslenie od Evy Bachletove…

Všetci čakáme na búrky šťastia,
zlomky nádhery a pohodlia
v akomkoľvek zhmotnenom bode,
štruktúre a farbe,
sme pripravení dúfať v absolútne
naplnenie,
šťastie má však Kristovu tvár
jemne rozochveje srdcia pokojom,
láskou a uzrozumením,
ale neodoženie starosti,
nezahladí všetky nepokoje,
ale bude s nami,
v každej ťažkej chvíli.

Verzia pre tlač