Uverejnené

DVE VECI SI ŽIADAM…

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha. (Príslovia 30,7-9)

Blaise Pascal rozlišuje až tri oblasti – tri stupne, v ktorých môže človek vyniknúť: materiálnu, duchovnú a rovinu svätosti.
V tej prvej sa veľkými stávajú tí ľudia, ktorí získali veľké bohatstvo, podali úžasné športové výkony alebo sú krásni. Ak sa tieto hodnoty dobre využívajú, nemusíme ich podceňovať, no predsa len sa nachádzajú iba na „prízemí“. Veľkosť na druhom stupni meriame inteligenciou a duchom. Sem patria básnici, umelci a vedci – všetci tí, ktorí ľudstvo obohatili svojím talentom. A je jedno, či sú krásni alebo škaredí, bohatí alebo chudobní. Ich veľkosť je v niečom inom. Sokrates ani Leopardi sa určite nepodobali na Brada Pitta alebo Leonarda di Caprio. A predsa nie sú kvôli tomu o nič menej slávni.
Pascal pokračuje a privádza nás na tretí stupeň – na pomyselný vrchol budovy, kde je svätosť. Ak sa nám toto slovo zdá nezvyčajné, môžeme ho nahradiť prístupnejším: dobro, poctivosť či mravná bezúhonnosť. Na samom vrchole je totiž Ježiš. A my sa spolu s francúzskym filozofom Pascalom pýtame: Prečo je táto tretia rovina dôstojnejšia ako tá druhá a nakoľko je druhá vyššia vo vzťahu k tej prvej? Ide totiž o veľkosť, ktorá sa nekončí týmto životom, ide o veľkosť v Božích očiach, ktorá je mierou každej veľkosti. A hlavný dôvod je ten, že táto veľkosť dáva hodnotu tomu najdôstojnejšiemu, čo v človeku je – jeho slobode. Nezávisí totiž od nás, či sme krásni alebo škaredí, bohatí či chudobní, bystrí alebo menej bystrí. Avšak je na nás, ako žijeme našu slobodu – či konáme čestne alebo nepoctivo, či sme dobrými alebo zlými ľuďmi.
Dobrou správou o týchto troch rovinách veľkosti je to, že viera v Krista nás nezaväzuje vyvoliť si len jednu z nich a tých ďalších dvoch sa vzdať. Svätosť možno dosiahnuť aj pôsobením v ostatných dvoch rovinách. Človek sa môže snažiť zarobiť peniaze, angažovať sa ako umelec či spisovateľ, stať sa hercom atď. a súčasne túžiť po dobre.
(www.vira.cz)

Verzia pre tlač