Uverejnené

DARUJTE SVOJE 2 % Z DANÍ BTM!

BTM sa aj v tomto roku uchádza o vaše 2 % z odvedených daní. Prosíme, podporte nás. Do vyhlásenia o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov uveďte nasledovné údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: Bratislavská tlačová misia
Sídlo: Bridlicová 13, 841 07 Bratislava 49
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 30815231

Všetky potrebné tlačivá, aj daňové priznania, si môžete stiahnuť z internetových stránok: www.rozhodni.sk
Vyplnené tlačivá musíte odovzdať na Vašom príslušnom daňovom úrade. V žiadnom prípade ich neposielajte na našu adresu – my nevieme, ktorému daňovému úradu patríte, a preto tieto tlačivá nemáme kam poslať.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste našu prácu v minulom roku finančne podporili, srdečne a úprimne ďakujeme. Môžeme vyznať, že sme nemali nedostatok, že všetky naše potreby boli pokryté. Vďaka Pánu Bohu za ochotných darcov a Vám za otvorené srdcia i dlane.
Prosíme Vás, aby ste nás podporovali aj naďalej a modlili sa za nás a našu prácu, aj za našich spolupracovníkov, za dostatok nápadov, námetov a autorov. Za to, aby sme ešte mohli slobodne šíriť evanjelium v našej krajine, aby sa postupne dostalo ku každému človeku. Aby sme na to mali dostatok síl, múdrosti i odhodlania. Potom môže Pán Boh túto prácu požehnať.

Verzia pre tlač