Uverejnené

RAČKOVA DOLINA – STRETNUTIE SESTIER EA 2013

Srdečne vás pozývame na ďalšie, v poradí už 18. duchovno-rekreačné stretnutie sestier Evanjelickej aliancie, ktoré aj tento rok bude z Božej milosti v Domove J. A. Komenského v Račkovej doline. Môžete so sebou priviesť aj svoju priateľku, určite sa bude medzi nami dobre cítiť.
Termín stretnutia je od stredy 25. septembra do nedele 29. septembra 2013. Tohtoročná téma: MODLTIBA.
V prípade záujmu píšte na: btm@btm.sk, tel. 02/64 53 81 14.


Ústredný verš stretnutia je z Knihy žalmov 141,2.

Popoludnia bude možné využiť na rozhovory, prechádzky v krásnej tatranskej prírode, rehabilitačné cvičenie či masáže a kreatívnu tvorbu.

Na stretnutie sa môžete prihlásiť do 15. septembra 2013 na adrese BTM, kde získate aj podrobnejšie informácie o stretnutí, cenách a možnostiach ubytovania.

Dobre nám je, zostaňme tu… (alebo: Ako sme sa mali v Račkovej vlani.)

Evanjelická aliancia a sekcia žien, to patrí už roky nerozlučne k sebe. Jednou z aktivít tejto sekcie je každoročné stretnutie žien v nádhernom lone Liptova v Račkovej doline. Aj tento rok sa tam zišlo do sedemdesiat žien z mnohých miest nášho malebného Slovenska a z rôznych denominácií nielen za oddychom od každodenných povinností, ale prišli sa učiť, ako slúžiť svojim najbližším v rokoch staroby. Sedemnáste stretnutie sestier EA malo totiž motto: Ozdobnou korunou sú šediny. Podporným biblickým textom tohto motta boli slová 92. žalmu, verše 14-15. Sestry si uvedomovali, že šediny nás už zväčša nezdobia, lebo ich vieme zakryť, ale zdobiť by nás malo ovocie Svätého Ducha (Ga.5,22), ktorému sme počas plodného života dovolili zrieť na strome nášho života. Všetky sme vyznávali, že ak sme zakorenené v Bohu, skrze Pána Ježiša Krista a  v Jeho slove, dokážeme ponúkať svojim blízkym zrelé plody a aj osobne máme z toho úžitok v čase, keď „prichádzajú dni, o ktorých povieme, že nemáme v nich záľubu“ (Kaz 12,1). Na túto tému si pripravila slovo E. Pribulová. Od psychologičky sestry Ľ. Šťastnej sme počuli praktické rady, ako sa správať k svojim blízkym, ktorí sú postihnutí chorobami vyššieho veku – demenciou a Alzheimerovou chorobou. Brat kazateľ Pavel Procházka ponúkol návod, ako máme my veriaci v Pána Ježiša Krista sprevádzať seniorov, chorých, umierajúcich a pozostalých. Aj keď témou stretnutia boli šediny a staroba, nechýbala radosť zo vzájomného stretnutia. Večery boli príležitosťou, kde sme sa mohli vzájomne povzbudzovať skúsenosťami, ako nám Pán pomáha a vedie nás. V modlitbách a v súkromných rozhovoroch sme sa navzájom povzbudzovali na ceste viery. Račkovou dolinou sa štyri dni niesol spev vďaky a chvál, že patríme Pánovi, ktorý o nás vie a vedie nás domov do večného domova.

► Ako som sa dostala po prvýkrát do Račkovej? Pravdu povediac, nemala som tušenia, kde sa nachádza chata J. A. Komenského v Račkovej doline. Raz pred pätnástimi rokmi priniesla jedna sestra pozvánku na stretnutie v uvedenej chate a spýtala sa ma: „Čo na to povieš? Nechceš ísť so mnou na tento pobyt?“ To bola otázka, nad ktorou som celý týždeň rozmýšľala a modlila sa za ňu. Nakoniec som sa rozhodla, že pôjdem. Potešila sa, keď som jej v nedeľu oznámila svoje rozhodnutie. Stretnutie sa konalo v máji. Účastníčok nebolo tak veľa ako dnes, ale Boží Duch pôsobil rovnako. Náš Boh je ten istý včera, dnes a bude až na veky. Vtedy pred rokmi, ale aj teraz som sa cítila ako v predsieni neba, kde sa môžeme spoločne radovať a tešiť zo stretnutia s naším Pánom a Spasiteľom, a kde ozdobnou korunou našich hláv sú šediny. Nech náš nebeský Otec žehná aj ďalšie stretnutia. (R. J.)
► Ja som tu prvý raz a cítim neopísateľný pokoj v duši. Z referátov a svedectiev, ktoré som počula, vidím, že viera v Boha vedie k láske. Nech On dá každej z nás milosť, aby sme žili vo viere v Boha a vzájomnej láske. (V. O.)
► Dvanásty raz som prišla načerpať Božiu energiu, staré priateľstvá upevniť a nové nadviazať. Tieto stretnutia ma posilňujú v modlitbách za druhých, v ochote niesť bremená svojich blízkych a dávajú mi silu a múdrosť prekonávať vlastné problémy. Aj tento rok očakávam povzbudenie a posilnenie vo viere pri prekonávaní prekážok. Tieto stretnutia budem radostne odporúčať iným sestrám, aby aj ony videli a počuli, čo robí Pán v našom živote. (M. P.)
► V tomto spoločenstve vnímam Boží pokoj, duchovné uzdravenie a odpočinok pri Pánových nohách. Som vďačná, že sa môžem sýtiť bohatým duchovným pokrmom. Som tu prvý raz, no očakávam, že pri odchode budem lepšie vystrojená do služby Pánovi a ku konaniu dobrého diela, ktoré mi zverí. Je to radostné spoločenstvo, do ktorého rada privediem ďalších. (H. M.)
► Už po siedmy raz tu zažívam pokoj, radosť a povzbudenie pracovať pre Pána. Som rada, že môžem aj tu duchovne rásť, posilňovať sa vo viere a spoznávať nové priateľky. O tejto aktivite budem hovoriť, aby sa prišli aj ďalšie sestry presvedčiť, tak ako ja, že moc Božieho slova je veľká. Ono nás mení, pretvára, formuje tak, aby nás mohol Pán Boh použiť. Každoročné stretnutie je pre mňa radostné, lebo vždy sa tu dozviem niečo, čo je posilou v ťažkostiach. Chcem svojho Pána milovať ešte viac ako doposiaľ. Rada sem chodím, lebo tu je prítomný Boh a odporúčam takéto spoločenstvo každému. (Z. J.)
► Veľmi sa teším, že môžem byť po prvý raz na takomto stretnutí. Je tu viacero sestier, ktoré už poznám z iných kresťanských stretnutí a aktivít. Je to krásne, že sa môžeme vzájomne posilňovať vo viere v nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Teším sa na všetky prednášky a svedectvá sestier o ich obrátení, svedectvá o tom, ako s Božou pomocou riešia medziľudské vzťahy najmä v rodine. Radostne budem toto stretnutie odporúčať všetkým sestrám vo viere, ale aj hľadajúcim, lebo jeho obsah obohacuje a posilňuje vo viere. (Z. Č.)
► Už som tu bola viac ako desaťkrát a neľutujem, lebo mi toto stretnutie prináša veľa krásneho; stretávam úprimné Božie deti, ktoré bez zábran svedčia o skúsenostiach s Pánom, čo koná v ich živote a počúvam svedectvá o sile modlitby. Posilňuje a povzbudzuje ma to v modlitebnom zápase o záchranu detí, manžela, rodičov či vnúčat. Získavam tu uistenie, že modlitby nie sú zbytočné, a mám znova nádej, že raz sa aj budem tešiť zo spasenia svojich blízkych, na ktorých mi tak veľmi záleží. Aj pri tohtoročnom stretnutí dostávam odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, a tiež rady pre ďalší život s Pánom. (I. P.)
► Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto stretnutia. Som tu prvý raz, no zažívam pokoj a radosť, získavam iný pohľad na starších ľudí a na starobu. Vnímam rady, ako podľa Božieho slova žiť so staršími a ako sa k nim správať. Od tohto stretnutia očakávam kvalitný duchovný pokrm, aj fyzický odpočinok a stretnutia s novými, krásnymi ľuďmi. Je tu dosť starších žien a som udivená, koľko krásy sa skrýva v ich tvári, žiadna faloš a pretvárka. Skláňam sa pred hĺbkou pokoja, sálajúcou z úprimných očí a pred láskyplným správaním sa navzájom. Ich fyzický vek vôbec nekorešponduje s duševným vekom. Je až zarážajúce, aký kontrast je medzi týmito „kráskami“ a starcami vo veku 15, 18, 20 rokov. Tí druhí, žiaľ, vyzerajú ozaj staršie. Ich pohľady sú často prázdne, tupé. No vzhliadnite na tváre týchto sestier a hneď je vám jasné, že staroba nie je naozaj koniec. Mne osobne dalo toto stretnutie návod, ako mám vnímať starobu mojej mamy, svokry, sestier v zbore. Stále sa mám čo učiť… Vďaka Ti, Bože! (M. G.)
► Môj poznatok z tohto stretnutia, na ktorom som prvý raz? Videla som horlivosť a bojovnosť za vieru, ktorú má s. Zuzka. Vnímala som skromnosť a jednoduchosť, ktorú má s. Elenka. Videla som rozumnosť a múdrosť, ktorú má s. Ľubka a dobrotu a úprimnosť, ktorou oplýva s. Evička. Obdivovala som tvorivosť s. Janky a  učenlivosť, ktorú má s. farárka. Vraj sa treba stále učiť. Videla som, ako prežíva vieru a život s Ježišom s. Helenka a nadchla ma radosť a smiech s. Terky. Spoznala som s. Elenku, ktorá šíri radostnú zvesť do sveta – nenecháva si ju pre seba. Videla som s. Dagmar, ktorá má nesmiernu trpezlivosť pri práci s týmto stretnutím. Čo mi toto všetko povedalo? Pán Boh mi ukázal, čo všetko mi chýba, preto vás prosím, modlite sa za mňa. Prišla som sem vyprahnutá, ale vďaka Bohu, načerpala som sily do ďalšieho života. Keď som išla dolu schodmi na raňajky, jedna sestra išla pomaly, lebo kríva. Povedala mi, aby som ju predbehla. Predbehla som ju, ale zároveň som odpovedala, že tam – do jedálne – všetci dôjdeme. Zrazu som si uvedomila, že niektorí rýchlejšie, iní pomalšie, len aby sme naozaj všetci došli do toho večného domova. (M. M.)
► Stretnutie žien, ktoré veria v živého Pána Ježiša, býva vždy jedinečné. Dôvodom je to, že Boh búra bariéry medzi denomináciami a zjednotí svojou láskou to, čo vyčnieva a doloží, čo chýba. Ja som tu asi piaty raz. Pán Boh dáva do srdca túžbu, aby sme sem šli. Keď On volá, tak je to vždy spojené so zasľúbením, že uvidíme zasa kus nového z Jeho kráľovstva lásky. Teším sa vždy na jednomyseľné prežívanie spoločných chvíľ, na modlitby; piesne sú vrúcne, lebo Svätý Duch je medzi nami. Mnohé sestry tu vydávajú radostné svedectvá o tom, čo prežili so svojím Vykupiteľom. Nehanbia sa odkryť starosti svojich rodín, a aj keď nevedia hovoriť, Pán im otvára ústa. Milé ženy Slovenska! Ak vás bude viesť Boží Duch tak, že vás bodne v srdci, neváhajte! Budúci rok na jeseň sa nanovo otvoria dvere na Domove J. A. Komenského. Skúste prekonať nesmelosť a prekročte prah jeho dvier. O ostatné sa postará TEN, ktorý stvoril svet i nás a ktorému všetci patríme. Tak teda: Do videnia v Račkovej doline 25. septembra roku Pána 2013! (E. O.)
(pripravila E. Pribulová)

Verzia pre tlač