Uverejnené

KATASTROFA V JAPONSKU

Lebo takto hovorí Hospodin mocností: Len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. (Aggeus 2,6)


Keď som čítal tieto slová ako mladý človek, nedokázal som si predstaviť, čo sa skrýva za slovami „zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou“. Po vlne cunami, ktorá zničila pobrežie juhovýchodnej Ázie na Vianoce 2004 a terajšej katastrofe v Japonsku to už viem. Ide o prírodné javy, voči ktorým je človek úplne bezmocný. Cunami v r. 2004 zabila vyše 300.000 ľudí a postihla ďalšie milióny. Nedávne zemetrasenie a následná vlna cunami v Japonsku pripravili o život vyše 10.000 ľudí, postihnutých je však mnohonásobne viac. Vzhľadom na udalosti v atómovej elektrárni Fukušima došlo k jadrovej kríze, ktorá sa neustále stupňuje. Ľudia žijúci v 30 kilometrovom okruhu od elektrárne boli vyzvaní na evakuáciu. No panike podliehajú aj ľudia v hlavnom meste Tokio. Boja sa o svoje zdravie, o prežitie.

Médiá po celom svete bez prestávky prinášajú ďalšie a ďalšie správy. Katastrofa v Japonsku sa dotýka celého sveta. Už niet svetadielu či krajiny, ktorá by mohla povedať: nás sa to netýka. Práve naopak. Dnešný svet je natoľko poprepájaný vo všetkých oblastiach života, že dôsledky japonskej katastrofy pociťujeme všetci a ešte aj pocítime. A prirodzene sa pýtame: aká ďalšia katastrofa príde teraz? Veď musíme rátať s tým, že nabudúce to môže byť v našej tesnej blízkosti.

Slovo proroka Aggea uvedené v záhlaví má svoju novozákonnú odozvu v 12. kapitole listu apoštola Pavla k Židom: Hľaďte, aby ste neodporovali Tomu, ktorý hovorí. Lebo keď neušli trestu tamtí, ktorí odporovali tomu, čo im na zemi zjavil vôľu Božiu, o čo menej my, keď sa odvrátime od Toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, a teraz dáva zasľúbenie a hovorí: Ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom. A to: ešte raz, zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. (Židom 12,25-27)
Keď Pán Ježiš odpovedal na Olivovej hore svojim učeníkom na ich otázku o čase a znameniach jeho druhého príchodu a skonania vekov, povedal im: Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok (predpôrodných) bolestí. (Matúš 24,7-8)

V posledných časoch sa budú množiť tieto znamenie. Aj neveriaci ľudia povedia: modlím sa, aby sa nestalo to a to. Všetci si uvedomujú svoju bezmocnosť, nemožnosť sa na všetko vopred pripraviť, nejako sa zaistiť. Všetko, čo človek vybudoval, na čo bol taký pyšný, čo si tak „blažene“ užíval, všetko zmizne počas jediného okamihu. Nezostane nič. Len trosky. Plač a beznádej. Človek nie je ani pánom prírody, ale ani svojím vlastným pánom. Je tu zvrchovaný Pán Pánov a Kráľ Kráľov. Hovorí z nebies k celému ľudstvu, teraz viac ako kedykoľvek predtým. Bude ho ľudstvo aj naďalej odmietať?
Všetci si uvedomujeme, ako treba čo najrýchlejšie a najúčinnejšie pomôcť. Je dobre, že sa po celom svete zdvihla obrovská vlna solidarity. Desiatky štátov a organizácií, či cirkví, vysielajú svoje záchranné tímy, organizujú humanitárnu pomoc, robia mimoriadne finančné zbierky. Aj u nás. Mnohí sa do nej aj zapájame. Účinnou pomocou je však aj modlitba. Na mnohých miestach sa po celom svete schádzajú ľudia k modlitbám za všetkých, ktorí teraz prežívajú veľké utrpenie, bolesť, strach a beznádej. Nech je neoddeliteľnou súčasťou našich modlitieb aj prosba za to, aby ľudia nielen v Japonsku, ale aj inde na svete neodmietali toho, ktorý k nám hovorí. Veď mu ide o jediné: aby sme hľadali a nachádzali to, čo je neotrasiteľné. Čo nepodlieha skaze. Večné kráľovstvo Božej milosti, lásky a moci.
(Jan Titěra)

Do vašej pozornosti odporúčame leták, ktorý sme pripravili na aktuálnu tému – autor sa v ňom taktiež zamýšľa nad katastrofou v Japonsku. A nielen tou. Podobné udalosti chápe ako Božie znamenia, ktoré by mali ľudstvo zastaviť. Malo by sa zamyslieť, v pokore si uvedomiť, že človek nie pánom sveta, ale že ho dostal iba do užívania, do správy, a teda ho má zveľaďovať a chrániť a nie ničiť a devastovať. Letáčik nájdete v ponuke pod označením PL22 Krehkosť sveta, beznádej a… istota.

Verzia pre tlač