Uverejnené

DEŇ MATIEK – VEDELI STE?

Prvé správy o „predchodcovi“ Dňa matiek siahajú až do 16. storočia.

Vtedy sa v Anglicku tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek (Mothering Sunday). Slávil sa na počesť všetkých anglických matiek v období zvanom Lent (t. j. 40-dňový pôst po Veľkej noci). V USA prvýkrát Deň matiek navrhla v r. 1872 Julia Ward Howeová a venovala tento deň mieru. V r. 1907 Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovenie Dňa matiek ako národného sviatku. V r. 1914 bol Deň matiek oficiálne vyhlásený za národní sviatok – deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. V druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko za ne urobili deti, ktoré ich aj ochotne obslúžili. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Dospelí sa zdobili kvetinou – bielou ten, kto mamičku už nemal, a červenou tí ostatní.

Deň matiek v dátumoch

Antika – už v antickom Grécku slávili sviatok matiek, ktorý vzdával hold ženám ako stvoriteľkám života.
16. st. – v Anglicku uctievajú „Materskú nedeľu“ – bol to deň venovaný stretávaniu sa detí so svojimi matkami bez ohľadu na vek či spoločenské postavenie. 
1907 – vzniká myšlienka ustanovenia dňa, ktorý by vzdal hold ženám – matkám (Anna Jarvisová).
1908 – prvá oficiálna oslava Dňa matiek vo Filadelfii. 
1909 – k oslavám Dňa matiek sa pripojilo 45 štátov USA a mnohé iné krajiny.
 1913 – Kongres USA navrhol sláviť každoročne vždy druhú májovú nedeľu ako národný sviatok venovaný matkám.
1914 – oslavy prvého národného Dňa matiek oficiálne vyhlásil vtedajší americký prezident Woodrow Wilson. Ako symbol vďaky matkám bola určená kvetina – klinček.
1923 – Deň matiek sa prvýkrát oslavuje v Československu. Jeho organizácie sa v Brne ujali YWCA a ČSČK s podporou ďalších organizácií.
50. roky – V komunistickom Československu sa oslavy Dňa matiek nahradili oslavami Medzinárodného dňa žien.
90. roky – Obnovenie tradície Dňa matiek je ďalším krokom priblíženia sa Českej republiky a Slovenska vyspelým západoeurópskym krajinám.
1992 – znovu založená YWCA sa rozhodla obnoviť tradíciu Dňa matiek. Deň matiek opäť vstupuje do všeobecného povedomia. 

Verzia pre tlač