Pohľadnice

Zobrazených 49–64 z 115 výsledkov

 • strom pri vode

  Strom je obrazom životodarnej sily, ktorou Stvoriteľ obdaroval stvorenie. V Biblii sa píše, že byť zasadený pri vode znamená žiť, rásť, kvitnúť, prinášať ovocie...
  Pridať do košíka
 • pravá láska

  10 spôsobov, ako milovať... Pravá láska má vždy dve strany - nejde len o to byť milovaný, ale hlavne milovať.
  Pridať do košíka
 • svetlo sveta

  Tma akoby prenikala aj do spoločnosti a aj do našich životov. A predsa existuje svetlo, ktoré žiadna tma nepohltí...


  Pridať do košíka
 • Ježiš je Dar

  My dávame dary štedro a radi aspoň raz za rok, Ježišovým životom a smrťou sme však obdarovaní na celý náš život, ba i na večnosť...


  Pridať do košíka
 • Kristus prišiel ako človek

  Ježiš Kristus prišiel preto na svet ako človek, aby každý mohol prísť za Ním, a tak sa zachránil...


  Pridať do košíka
 • Nový rok

  Nový rok! Tristošesťdesiatpäť dní čaká pred nami. Stojíme na prahu veľkého neznáma. Boh však už dávno vie, čo je pre nás pripravené...


  Pridať do košíka
 • Boh otvára dvere…

  Na Vianoce Boh otvára dvere, ktoré nás od neho oddeľujú a ktoré sme si vlastnou vinou pribuchli. My sami ich totiž nie sme schopní otvoriť a navrátiť sa k Bohu...


  Pridať do košíka
 • Ja na teba nezabudnem…

  Kondolenčná pohľadnica s bilickými veršami z Izaiáša 49,15-16, krátkou básňou a krátkym textom o LÁSKE, ktorá prežije všetko...
  Pridať do košíka
 • zbohom…

  Kondolenčná pohľadnica s biblickým veršom z 1. listu Petra 1,3, básňou a krátkym textom o NÁDEJI, ktorá dáva istotu a pokoj aj v živote aj v smrti!
  Pridať do košíka
 • Bože náš…

  Pohľadnica s krátkou modlitbou, prosbou o naplnenie nášho srdca láskou, aby bilo len pre Boha. S biblickým veršom zo žalmu 119,27.
  Pridať do košíka
 • pokoj

  Pane, sprav zo mňa nástroj svojho pokoja! - modlitba sv. Františka z Assisi.
  Pridať do košíka
 • čo je láska

  Láska je pokrmom pre toho, kto je hladný, krištáľovou vodou tomu, kto je smädný, hrejivým slnkom pre človeka skrehnutého od zimy... Láska je prepotrebnou silou života. (Michel Quoist, svadobné blahoželanie)
  Pridať do košíka
 • AHOJ!

  Jeden z najčastejších pozdravov. Zdravia sa ním nielen deti, ale aj dospelí. Poznáte jeho pôvodný význam? (minipohľadnica)
  Pridať do košíka
 • mama

  Pohľadnica, ktorou určite potešíte svoju mamičku s krásnou básničkou od Oldřišky Koudelovej.
  Pridať do košíka
 • moja mama

  Boh nám dal najvernejšieho priateľa, akého len môžeme mať – matku. Stojí pri nás aj v tých najťažších životných skúškach... Minipohľadnica s krátkym textom - oslavou materinkej lásky - a biblickým veršom zo Žalmu 139,13.
  Pridať do košíka
 • Čo je človek, že naň pamätáš?

  Nielen veľkonočná pohľadnica s veršami Evy Bachletovej o obeti Ježiša Krista pre človeka - aby sme MY MOHLI ŽIŤ NAVEKY!
  Pridať do košíka

Zobrazených 49–64 z 115 výsledkov