Pohľadnice

Zobrazujú sa výsledky 81–96 z 117

 • Modlitba do Nového roka

  Novoročná pohľadnica. Život je o láske a dávaní. Len láska robí človeka človekom a dobrota a láskavosť srdca prinášajú pokoj. Preto začnime nový rok dávaním lásky.
  Pridať do košíka
 • Dúfajte v Hospodina…

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. (Izaiáš 26,4; 1. list Petra 5,7)
  Pridať do košíka
 • Všetko má svoj čas

  Kondolenčný leták - pohľadnica. Nijaký čas tu na zemi nie je dosť dlhý na život s tými, ktorých milujeme... Nikdy sa nestihneme pripraviť na posledné zbohom...
  Pridať do košíka
 • Vykupujte čas

  Malá kartička s citátom P. Kosorina a biblickým veršom z ep. Kolosenským 4,5.
  Pridať do košíka
 • Zostaňte v mojej láske

  Bez lásky je všetko nanič. Láska dáva večnú hodnotu všetkému, čo človek robí. Či sú to veľké veci, alebo len také všedné, z ľudského hľadiska bezvýznamné, prízemné a banálne...
  Pridať do košíka
 • Deň vzkriesenia

  Minipohľadnica MK. Deň vzkriesenia! Naplňme sa svetlom, národy! Boh, Ježiš Kristus, nás previedol zo smrti do života, zo zeme k nebu. Nech plesajú nebesia a raduje sa zem! (Sv. Ján z Damašku)
  Pridať do košíka
 • láskavosť

  Vianočná pohľadnica VK. Darujte teraz, dnes, dar, ktorý má trvalú hodnotu. Dar, ktorý vás nadlho prežije. Preukazujte ľuďom láskavosť a dobrotu...
  Pridať do košíka
 • kto verí vo mňa…

  Kondolenčný leták - pohľadnica s citátom sv. Augustína, veršami od J. Doubravu a biblickým veršom z Jána 6, 47: Ježiš povedal: Amen, amen, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život.
  Pridať do košíka
 • rozlúčka…

  Kondolenčný leták - pohľadnica s jemnými veršami Janky Nagajovej a biblickým citátom z Izaiáša 41,10: Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.
  Pridať do košíka
 • chcel som…

  Chcel som silu, lásku, odvahu, blahobyt, múdrosť... Nedostal som nič z toho, čo som chcel, no dostal som VŠETKO, čo som potreboval. Verše sú doplnené biblickým citátom knihy Prísloví 10,22.
  Pridať do košíka
 • Škola volá

  Pre deti, no aj pre učiteľov je začiatok školy začiatkom nového dobrodružstva, ktorého sa trochu boja a súčasne sa naň tešia...
  Pridať do košíka
 • Malé prianie

  Veršované detské blahoželanie - pohľadnica s básničkou O. Koudelovej.
  Pridať do košíka
 • modlitba

  Hospodine, počuj moju modlitbu, pozoruj moje pokorné prosby! (Žalm 143:1,8,10)
  Pridať do košíka
 • Nebojte sa!

  Nebojte sa! Moc Kristovho kríža a vzkriesenie sú väčšie ako hocijaké zlo, ktorého by sa človek mohol alebo musel báť. Boh nám hovorí: NEBOJTE SA! (Ján Pavol II.)
  Pridať do košíka
 • Čo môžeš urobiť dnes …

  Zajtrajšok nemá nikto z nás istý, ani starý ani mladý. Preto objím svojich drahých, povedz im, ako ti na nich záleží a uisti ich, že aj bude záležať... Aby raz nebolo neskoro…
  Pridať do košíka
 • vianočné tajomstvo

  Vianoce sú tým najpodivuhodnejším sviatkom, aký existuje. Sú prekvapením, ktoré Boh pripravil ľuďom... Ponúkame vám krásnu pohľadnicu s básničkou Janky Nagajovej a mini CD s vianočnou hudbou v aranžmáne Sláva Kráľa.
  Pridať do košíka

Zobrazujú sa výsledky 81–96 z 117