BOŽIE DESATORO

5. septembra 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Každý človek potrebuje v rôznych situáciách vo svojom živote nejakú oporu či vedenie. Desatoro Božích prikázaní je takýmto smerovaním a odporúčaním práve do týchto životných situácií.

(viac…)


KRESŤANSKÝ KOMPLEX

5. septembra 2022 | Infolist, Zamyslenia

Vždy ma mrzelo, keď nejaký kresťan povedal o inom človeku, ktorý sám nemal a nechcel mať nič spoločné s kresťanstvom, že je to väčší kresťan ako my všetci dokopy! Myslel tým to, že sa správal ušľachtilejšie, ústretovejšie a ochotnejšie ako kresťania v okolí.

(viac…)


CHOĎTE!

5. septembra 2022 | Do života, Infolist

Potom Pán určil sedemdesiatdva iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto, kam chcel sám ísť. I povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! (Lukáš 10,1-3)

(viac…)


KEĎ SI VEĽMI NEVERÍM

8. júna 2022 | Do života, Infolist

Sú dni, keď si veľmi neverím. Vtedy podľahnem pocitom, že vlastne nie som nič zvláštne ani zaujímavé…

(viac…)


UČÍME SA CELÝ ŽIVOT

8. júna 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. (Židom 12,11)

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Viac info
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Viac info
 • Som tu iba náhodou?

  Prečo žijem? Som tu len náhodou? Biblia nám hovorí, že nie. Boli sme stvorení preto, lebo sme chcení. Boh totiž nestvorí nič, čo nechce. A čo Boh chce, to aj miluje. Boh tvorí len v láske, pretože SÁM JE LÁSKA.
  Pridať do košíka
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Viac info
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • Existuje BOH?

  Všetci bez ohľadu na svoj pôvod, vzdelanie, či postavenie si kladieme otázky: Existuje Boh? Ako vznikol vesmír, hmota, život? Kto som? Odkiaľ prichádzam? Akú mám cenu? Kam idem?
  Pridať do košíka
 • Pokoj ľuďom dobrej vôle!

  Vianoce nás každý rok privádzajú k betlehemskej maštali. V jasliach leží Boh, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal kvôli nám človekom... Vianočná pohľadnica.


  Viac info