Uverejnené

DESATORO PRE ADVENT

Ak nám niečo krásne a cenné spadne len tak do lona, máme, pochopiteľne radosť. Často nie sme ani schopní taký nečakaný dar doceniť a prijať. Narodenie nášho Spasiteľa – Pána Ježiša Krista je určite najcennejší dar, ktorý môže človek dostať. A aby sme taký dar vedeli naozaj prijať, musíme byť pripravení.

Prípravou je už naša túžba. Odkrýva nové hlbiny našich schopností a mobilizuje našu energiu. Naše sily sa tak spoja a smerujú k vytúženému cieľu. Každý z nás má v živote nejaký cieľ, len často nevie, ako ho dosiahnuť. Často sa nakoniec vzdá. To isté platí aj o našom živote viery. Žiť život viery každý deň sa môžeme naučiť z „Desatora pokoja“. Začať sa dá hocikedy, hoci aj hneď…

Dnes nebudem riešiť problémy celého sveta
Čo všetko na mňa dnes čaká! Nebudem utekať pred svojimi dnešnými problémami a úlohami, nebudem klesať na mysli, budem im smelo pozerať do očí. Odovzdám seba aj tieto veci Bohu, veď On sa aj dnes o mňa postará! Ide so mnou cez hory a doly, výšiny i hlbiny. Stačí krátka modlitba, zamyslenie a pripomenutie.

Dnes nebudem nikoho kritizovať a naprávať
Som zodpovedný v prvom rade sám za seba, nie za druhých. Mal by som teda sám na sebe vidieť všetko to dobré, ale aj zlé. A mal by som sa vidieť tak, ako ma vidí Boh. On má o mojom živote najlepší prehľad. Jemu záleží na mne, ale aj na ľuďoch v mojom okolí. Teraz je pre mňa dôležité Kristove slovo: „Ako to, že vidíš triesku v oku svojho brata a trám vo svojom oku nevidíš?“ Len pre dnešok chcem teda korigovať iba sám seba.

Dnes sa nebudem pachtiť za šťastím
Sme Boží synovia a dcéry. Naše oči pre Boha však oslepli, uši pre jeho slovo ohluchli, strácame Boží cieľ v hmle a bežíme len za ľudskými vecami. V ušiach nám prestáva znieť Božie volanie. Sme pyšní na to, čo sme a čo chceme. Naše zapchaté uši však musíme prečistiť, aby sme opäť počuli, pretrieť si oči, aby sme videli, na čo sme povolaní, z našich sŕdc musíme odvaliť kameň, aby sme poznali, na čo nás Boh stvoril…

Dnes budem aspoň chvíľu čítať
Dobré čítanie je pre život duše rovnako dôležité a nevyhnutné ako dobrá výživa pre život tela. „Čítajte málo, ale dobre!“ Otvárame si pravidelne aj Božie slovo – Bibliu?

Dnes budeme hľadať Božie plány
Nemusím sa naháňať ani váhať. Boh pozná moje kroky aj ich rýchlosť, pozná moje možnosti. Pôjde so mnou za predpokladu, že sa vydám po jeho cestách a že vo svojich plánoch ponechám miesto na jeho dobré zámery.

Dnes budem rešpektovať okolnosti, nebudem ich prispôsobovať svojim prianiam
Ak si myslím, že ľudia sa mi musia vždy prispôsobiť, premeškám mnohé cenné veci svojho života. Lebo veľa dôležitého môžem dostať práve prostredníctvom tých ľudí, ktorí sú mi najmenej sympatickí.

Dnes chcem slúžiť Bohu
Konanie dobra vyviera z Božej dobroty. Nemusím konať nemožné, môžem robiť len to, čo je v mojich ľudských silách. Jeho dobrota totiž chce pôsobiť aj cezo mňa. Vykonám len to, čo vládzem, všetko ostatné prenechám Bohu. Veď je to Boh, kto dobro dáva a pôsobí.

Dnes chcem konať dobré skutky
Čo mám robiť, aby v mojom okolí pribúdalo porozumenia a súcitu? V Božom Slove – v Biblii je dokonalý návod, ako šíriť okolo seba lásku, pokoj a dobro.

Dnes sa budem viac spoliehať na Boha
V živote sa vždy nájde niečo, čo mi spôsobuje starosti, narastá to a trápi ma. Preto si určím poradie vecí, ktoré je nevyhnutné vybaviť a najprv urobím to, do čoho sa mi vôbec nechce, čo už dlho odkladám. Keď sa na to odhodlám, určite mi ostatne viac času na všetko ostatné. Vždy smiem dôverovať Božej pomoci, On stojí pri mne a ukazuje mi cestu z každej životnej situácie.

Dnes budem dôverovať Bohu
Boh o mne vie a stará sa o mňa tak, ako by som bol jediný na svete. Boh si ma váži, cení ako drahocenný šperk a miluje ma ako svoje najmilšie dieťa.

Dnes sa nebudem báť
Nebudem sa báť radovať sa zo všetkého, čo je krásne. Budem veriť v dobro. Nebudem mať strach z toho, čo je predo mnou a čo ma môže stretnúť. Veď mám toľké zasľúbenia: „Neboj sa, som s tebou, držím ťa za ruku…“ Naša často „jesenná pochmúrna nálada“ by sa mala zmeniť na náladu „adventnú“ – strach a obavy by sa mali zmeniť na očakávanie toho krásneho, čo nám Pá Boh prisľúbil.

(J. Haase a W. Stinissen)

Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. (Žalm 119,105)

Sláva na výsostiach Bohu!

Rok čo rok svietia vo výkladoch
trblietavé hviezdy
a na zemi iskriaci sa sneh,
dedovia s bielymi fúzmi, dlhou bradou
a s červenou čiapkou zvestujú evanjelium…
Aký si v týchto dňoch populárny!

Obchodné domy sú otvorené celý deň,
takmer bez prestávky.
Aj na poštách pracujú cez čas.
Sme k sebe takí láskaví –
až do rána 27. decembra…

Ochráň ma, Pane,
aby som ťa nehľadal inde,
ako kde skutočne si!
Chcem ťa hľadať
v ľuďoch okolo seba,
v biednych a maličkých,
v človeku pohŕdanom a osamelom.

Daj,
nech sa dokazujem
v ohľaduplnosti, láske,
dobrotivosti
a spravodlivosti ku všetkým.

Daj mi odvahu
a rozmnož moju vieru.
Ty si sa stal človekom,
teraz chcem byť človekom aj ja.
Prosím,
pomôž mi v tom.

(Alfonzo Pereira)

Verzia pre tlač