Uverejnené

ŽIVOT – VEĽKÝ NÁSTENNÝ KALENDÁR 2015

Týmto veľkým obrazovým nástenným kalendárom zahajujeme novú edíciu, venovanú dôležitým témam ľudského života.

Témy ako Láska – Rodina – Vzájomnosť – Súcit – Pokoj sa vinú ako vodné riečiste celým naším životom. Sú dni, keď je bohaté, plné vody, ale sú aj dni sucha. Téma ŽIVOT ich všetky spája v jedno. Dnešná hyperkonzumná doba ich vytláča na perifériu záujmu. Aj preto sme sa rozhodli pripomínať si ich takouto formou.
Veríme, že vám bude na úžitok – každodenne sa očami i srdcom “dotknúť” obrazov i slov, ktoré pohladia ľudskú dušu. Nech vás tento kalendár sprevádza celým budúcim rokom 2015.
Veľkosť kalendára je A3 (zložený A4). Objednávací kód: PL34.

Okrem tohto kalendára vám ponúkame už náš tradičný pohľadnicový kalendár 2015 veľkosti A5 Viera nás učí žiť a život nás učí veriť s biblickými veršami z Prísloví a aforizmami Pavla Kosorina. Objednávací kód: PL32

Verzia pre tlač