Uverejnené

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – opäť na Slovensku!

Kedy: 13. – 19. 2. 2012
Kde: všade, kde budú otvorené srdcia a ochota niečo zorganizovať
Ústredná téma: V DOBROM I V ZLOM

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Myšlienka NTM na Slovensku vychádza z medzinárodnej iniciatívy rovnakého zamerania, ktorá sa zrodila vo Veľkej Británii v r. 1997.

Dobré partnerské vzťahy sú jedným zo základných predpokladov pre kvalitný život jednotlivcov a spoločnosti. Manželstvo je najlepší základ pre jedinečný dlhodobý vzťah muža a ženy vybudovaný na láske a vyjadrený sľubom s obojstranným celoživotným záväzkom. Manželstvo významnou mierou prispieva k istote v spoločnosti a pre mnoho manželov je zdrojom hlbokého osobného šťastia.

Podstatná úloha manželstva v našej spoločnosti spočíva aj v tom, že poskytuje stabilné a láskyplné prostredie k výchove detí a ako také potrebuje podporu.

Týždeň manželstva je predovšetkým preventívnou kampaňou, ktorá sa snaží spoločnosti, médiám a vláde poukázať na výhody zdravého manželstva. Je to snaha povzbudzovať páry a informovať ich o výhodách a výsledkoch úsilia vytrvalo pracovať na rozvoji vzájomného vzťahu a to prostredníctvom aktivít cirkevných spoločenstiev, spoločenských organizácií a mediálneho spravodajstva.

Náplňou kampane NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom, súkromne alebo verejne. Jedným z cieľov je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.

NTM nie je politicky ani nábožensky vyhranená/zameraná iniciatíva, je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva.

Ako sa zapojiť?

Či už ste manželský pár, miestne spoločenstvo, cirkev, alebo skupina, ktorú spája spoločná viera, obchodná spoločnosť, alebo dokonca nadnárodná korporácia – zapojte sa! Týždeň manželstva vám ponúka príležitosť vytvoriť priestor pre vlastnú iniciatívu, ako váš pozitívny príspevok pre oslavu manželstva v našej krajine. Jediné možné obmedzenie je vaša predstavivosť! Ponúkame vám niekoľko nápadov, ktoré vás môžu povzbudiť k tomu, aby ste začali.

Manželské páry
► Romantika na celý týždeň – nájdite si čas na veci, ktoré ste robili v období vášho chodenia, ktoré vytvárali vašu čarovnú atmosféru,
►napíšte jeden druhému lístočky s vyznaniami a rozmiestnite ich po celom byte, aby ich ten druhý objavoval postupne,
► obnovte svoj manželský sľub,
► pozvite nejaký ďalší manželský pár vo svojom okolí na spoločnú večeru pri sviečkach a spomínajte na dobré obdobia vášho manželstva,
► pozvite zopár slobodných, alebo vo vzťahu izolovaných ľudí, vo vašom okolí, aby prežili príjemný večer a s láskou a porozumením si vypočujte ich príbehy,
► vytvorte „milenecký pakt“ jeden s druhým, buďte čo najviac spolu počas tohto týždňa – a pozorujte aký vplyv to bude mať na váš vzťah počas zvyšku roka,
► nájdite si možnosť byť aj celkom sami,
► vzdelávajte sa v posilňovaní manželstva, venujte sa tomu hlavne počas tohto týždňa…

Cirkvi a komunitné skupiny
► usporiadajte romantickú večeru pri sviečkach a so šampanským pre manželské páry a spolu sa rozprávajte o manželstve, láske a vzťahoch,
► ponúknite špeciálne bohoslužby, alebo oslavu znovuobnovenia manželských sľubov – spoločne a so slávnostným občerstvením,
► usporiadajte kurz pre manželov – môže to byť len jedna hodina, deň, niekoľko večerov…,
► využite NTM na propagáciu vašich aktivít, ktoré podporujú manželstvo a rodinu v dobrých aj zlých časoch,
► usporiadajte súťaž o najdlhšie/najstaršie manželstvo vo vašej komunite a odovzdajte im cenu od miestneho podnikateľa, alebo z miestneho obchodu,
► ponúknite článok do médií o tom, prečo vaša komunita oslavuje manželstvo, a prečo sa zapojila do NTM (hovorte aj rozvodoch, mimomanželských zväzkoch… a informujte o miestnych aktivitách zameraných na posilnenie manželstva),
► požiadajte vášho starostu a miestnych poslancov o podpis „Manželskej deklarácie“ vo vašej komunite,
► vytvorte zoznam „Desať najzaujímavejších (najromantickejších, najtvorivejších…) predmanželských schôdzok/rande“, alebo inú súťaž pre vašu komunitu, potom ich zverejnite v lokálnych mediách (rádio, TV, noviny, komunitný časopis), požiadajte miestne rádio o propagáciu súťaže (zachovajte zameranie na manželstvo, nápady pre najlepšiu schôdzku/rande…),
► usporiadajte súťaž pre deti a mládež v písaní úvah/esejí na tému: „Aký dosah malo (nejaké konkrétne) manželstvo na môj život“, „Prečo si myslím, že (nejaké konkrétne) manželstvo je úžasné“… (čo konkrétne sa naučili, môžu uviesť príklady, prečo keď vyrastú chcú mať podobné manželstvo atď., opisované manželstvá môžu byť manželstvá ich rodičov, príbuzných, predkov, alebo niekoho z miestnych ľudí, či známych/významných osobností v krajine), myslite na odmeny a zapojte aj médiá…

Obchodné spoločnosti, reštaurácie, hotely atď.
► ponúknite svoj produkt, alebo službu špeciálne pre manželské páry (tento týždeň bude skvelá šanca na jeho uvedenie, alebo spropagovanie (veď aj médiá budú o tom informovať v súvislosti s manželstvom),
► majte vyhradený špeciálny deň, v ktorom povzbudíte svojich zamestnancov, aby si urobili čas pre svojich manželských partnerov a venovali im celý večer,
► požiadajte rozvodových právnikov a právnych zástupcov o moratórium na rozvody aspoň na jeden týždeň: „žiadny rozvod na Slovensku počas NTM“, naplánujte prázdniny pre rozvody na tento týždeň a pokúste sa dostať tento nápad do médií,
► využite tento týždeň na zavedenie (aspoň na skúšku) na pracovisku či vo svojej spoločnosti nejakého výnimočného pravidla na podporu manželstva, napr. deň voľna pre tých zamestnancov, ktorí majú vtedy výročie svadby…

Kontakty:
adresa: Národný koordinačný výbor NTM,
Lazovná 17, 974 01 Banská Bystrica, 0903/722439
koordinátor: Ing. Vladimír Sochor
hovorca: Peter Kremský
info@ntm.sk
www.ntm.sk

Partneri iniciatívy:
Centrum pre obnovu rodiny, Evanjelická aliancia SR, Študentské centrum UPC MOSTY, OZ Útočište, sieť Centier pre rodinu, Inštitút rodiny, Asociácia manželských poradní, YWAM, Rádio7, Rádio Lumen, BTM a mnohí ďalší.

Odkaz na ďalšie stránky:
www.marriage-week.org.uk
www.tydenmanzelstvi.cz

Verzia pre tlač