Uverejnené

4. CELOSLOVENSKÝ EVANJELICKÝ FESTIVAL

4. Celoslovenský evanjelický festival, ktorý sa konal v dňoch 30. – 31. júla 2005 v Ružomberku, navštívilo asi 10 tisíc ľudí z celého Slovenska. Festival mal tému Kristus oslobodzuje k láske a pripravila ho Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku.


Účastníci festivalu mohli navštíviť služby Božie, semináre, výstavy, vystúpenia, koncert, operu, rôzne duchovné a umelecké prezentácie, ktoré sú súčasťou bohoslužobného, cirkevného a duchovno-kultúrneho života evanjelickej cirkvi. Festivalu sa zúčastnili hostia z partnerských a sesterských evanjelických cirkví v zahraničí: duchovní z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Srbska a Čiernej Hory, Nórska, Švajčiarska, Švédska, USA a Etiópie, misionári pôsobiaci v Rumunsku, Rusku a Chorvátsku a taktiež zástupcovia politického a spoločenského života SR.

Festival bol otvorený témou Ako domáci Boží oživujme korene viery. Popoludní si účastníci festivalu mohli vypočuť literárne pásmo z korešpodencie Daniela Krmana a Mateja Bela, navštíviť prezentácie a výstavy evanjelických spoločenstiev a organizácií, či vybrať si jeden zo 16 seminárov. Duchovné posilnenie a povzbudenie vo viere mohli načerpať na večerných službách. Sobotňajší program festivalu uzavrel na Zimnom štadióne Nočný koncert, na ktorom vystúpil Mužský spevácky zbor Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v., Sisa Sklovská, Jan Baláž, Berco Balogh, Katka Koščová a orchester Gustava Broma.
Nedeľný program 4. CEF pokračoval na Zimnom štadióne hlavnými službami Božími s témou Kristus nás oslobodil k láske, ktoré v priamom prenose odvysielala ST.
Počas služieb Božích sa uskutočnilo tiež požehnanie a vyslanie misijných
pracovníkov ECAV na Slovensku, ktorí budú pôsobiť v Chorvátsku a Rusku.
Nedeľné festivalové popoludnie pokračovalo záverečným zhromaždením s témou V jednej viere a spoločnej službe. Záver 4. Celoslovenského evanjelického festivalu patril opere Martin Luther.
(zdroj Tlačový a informačný referát GBÚ ECAV)

Verzia pre tlač