Uverejnené

ZNOVA LACO

Po roku Vám znova ponúkame krátku úvahu nášho brata v Pánovi Ježišovi Kristovi. S láskou ju napísal a s láskou a radosťou aj rozširuje evanjelium vo svojom okolí.

„V mene najdrahšieho Pána Ježiša! Milovaní, prajem Vám hodne Božej lásky. Kristova láska je univerzálny liek na každú nemoc. Milujme nadovšetko Pána Boha a blížneho ako seba samého. Viera skrze skutky lásky je všetko – majme všetko, aby nám nič nechýbalo, to je predpoklad spokojnosti. Sústreďme sa skôr na to, čo nemáme robiť, ako na to, čo robiť máme. Nič poškvrnené totiž nemôže do neba, t. j. zo zlého do dobrého. A čo nás poškvrňuje? Smilstvo, cudzoložstvo, rúhanie, vraždy… Takéto a podobné myšlienky nech sú nám vzdialené. Nerobme desať krokov do neba a sto do pekla. Pohár sa ľahšie rozbije ako vyrobí. Myseľ na hriech je let do pekla. Myseľ majme hore na veciach neba a nie na veciach pozemských. Vzoprime sa diablovi a hriechu a utečie od nás. Poddajme sa Pánu Bohu. Oslavujme Pána vo svojich srdciach. Nech je zvelebené meno Pánovo!

S láskou Laco“

V minulých dňoch sme dostali zaujímavý list, ktorý hovorí o Lacovej evanjelizačnej práci:

Vážená redakcia BTM, nedávno ma pred TESCO-m oslovil jeden milý a iste aj Božím Duchom naplnený bezdomovec a v ruke mal väčšie množstvo Vašich letáčikov. Dojalo ma to i zahanbilo súčasne. Toľko mojich veľkých plánov o tom, ako by som aj ja mal oslovovať ľudí s posolstvom evanjelia sa tu ocitlo zoči-voči praktickej ukážke ako skromne, no aj smelo ponúkať iným vodu života, ktorá sa ku nim dostáva aj cez Vaše letáčiky! Vďaka Vám teda za Vašu obetavú prácu a za toho kresťanského brata, ktorý je iste mocným svedkom nášho Pána Ježiša Krista. V rámci svojich možností sa snažím aj ja konať celkom bezprostredne túto potrebnú kresťanskú službu… P. V.

Verzia pre tlač