odvrátená strana života

Slovo CHARITA nesie v sebe latinský základ slova CHARIS – čo znamená
MILOSŤ – MILOSRDENSTVO. CHARIS je základnou doktrínou kresťanského učenia a znamená Božie bezpodmienečné prijatie človeka v Kristovi – v akte jeho záchrany pred úpadkom a smrťou. Zo strany človeka sa žiada iba VIERA… 20-stranová brožúrka (9 textov Biblie o postoji k biede a núdzi sveta) z novej edície KRISTOVE KONTRASTY.

 

Katalógové číslo: KR01 Kategórie: , ,