Posted on

ÍSŤ V JEŽIŠOVÝH STOPÁCH

Ísť v Ježišových stopách je naším povolaním. Je to jediná cesta, ktorá vedie cez smrť k životu. (Joachim Meisner)

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách… (Matúš 25,1-4)

Každého človeka určite aspoň raz v živote napadne otázka: Aký má život zmysel? Podľa Viktora Frankla, rakúskeho neurológa a psychiatra židovského pôvodu, by však táto otázka mala znieť takto: Aký zmysel chcem životu dať? Keď ho počas druhej svetovej vojny väznili v koncentračných táboroch, presviedčal spoluväzňov o tom, že ak budú mať pre čo žiť, tak prežijú…

To, aký zmysel chcem dať svojmu životu, sa prejavuje na našom životnom štýle. Buď je zameraný na výkon a úspech – v centre pozornosti nie sú druhí, ale JA. V takom svete sa druhým žije ťažko. Alebo môžeme rozvíjať svoju ľudskosť, ktorá vidí záujmy a potreby bližnych. Je to štýl, ktorý vyzýva k slobode a súčasne k zodpovednosti, a nechýba v ňom milosrdenstvo či nádej. Je to Ježišov štýl.

Dať životu nosný základ je nevyhnutné preto, aby sme boli schopní zvládnuť nielen život s jeho nečakanými výzvami a ťažkosťami, ale aby sme aj svet okolo seba urobili obývateľnejší.

Ak sa rozhodneš, že po celý čas tu na zemi bude v tebe žiť Kristus, staneš sa mužom alebo ženou UMUČENIA a hlavne VZKRIESENIA. A ak chceš ako vzkriesený aj vyzerať, porozmýšľaj nad touto vetou (nikdy som nenašiel nič krajšie a silnejšie): ŽI TAK, ABY SI DRUHÍ UŽ PODĽA SPÔSOBU TVOJHO ŽIVOTA MYSLELI, ŽE JE NEMOŽNÉ, ABY BOH NEEXISTOVAL!

Verzia pre tlač