Uverejnené

UŽ ČOSKORO V PONUKE – KALENDÁRE 2016

Už v nasledujúcej ponuke 6-2015, t. j. v septembri, vám prinesieme:

obrázkovo-pohľadnicový kalendár na r. 2016, formát A5
a nástenný kalendár formátu A3


● KALENDÁR A5 – je náš už tradičný obrázkovo-pohľadnicový kalendár s vtipnými a výstižnými aforizmami Pavla Kosorina a bilbickými veršíkmi.

>

● NÁSTENNÝ KALENDÁR A3 – týmto veľkým obrázkovým nástenným kalendárom pokračujeme v našej novej úspešnej edícii. Témy ako LÁSKA, RODINA, VZÁJOMNOSŤ, SÚCIT, MÚDROSŤ… vždy tvorili dôležité hodnoty ľudského života. Témou r. 2016 je SVET. 12 rôznych pohľadov na zázrak celého KOZMU (kozmos, grécky = svet). Dnešný hektický spôsob života nám neumožňuje zastaviť sa a spočinúť aspoň na chvíľu svojimi očami na detailoch tohto ZÁZRAKU. Aj preto sme sa rozhodli vizualizovať ich práve takouto formou. Veríme, že vám bude na úžitok každodenne sa očami i srdcom „dotknúť“ obrazov i slov, ktoré pohladia ľudskú dušu. Obrázková cesta z mikrosveta do vesmíru je doplnená citátmi významných ľudí a Biblie. Nech vás tento kalendár sprevádza celým budúcim rokom 2016!

Nezabudnite si kalendáre objednať v dostatočnom predstihu!

Verzia pre tlač