Uverejnené

ČESKO-SLOVENSKÉ EVANJELICKÉ SLÁVNOSTI KONŠTANTÍNA A METODA

Predstavitelia ECAV na Slovensku po dohode s Českobratskou cirkvou evanjelickou v ČR, Sliezskou evanjelickou cirkvou a. v. a Evanjelickou cirkvou a. v. v ČR schválili usporiadanie spoločných česko-slovenských osláv pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie na hrade Branč.

Na túto slávnosť boli pozvaní aj veriaci z ďalších cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví SR. Slávnosti na Branči, kde sa veriaci ECAV už tradične na sviatok Cyrila a Metoda stretávajú, aby si pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj upálenie Majstra Jana Husa a utrpenie martýrov väznených na tomto mieste pre vieru, sa v tomto roku stanú slávnosťami česko-slovenskými a ekumenickými.

Program:
4. 7. 2013 (štvrtok) o 18.00: Stretnutie mládeže na Branči
5. 7. 2013 (piatok) o 10.00: Branč – služby Božie; kazateľ Miloš Klátik a od 14.30: Podbranč: open air – program duchovného slova a hudby

Zrúcanina hradu Branč leží na kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom – miestnou časťou obce Podbranč. Hrad dal postaviť magister Aba z Hlohovca medzi rokmi 1251 – 1297. V ďalších rokoch sa na hrade vystriedalo vyše 40 majiteľov. V roku 1309 hrad získal Matúš Čak Trenčiansky, krátko ho vlastnil aj český kráľ Jan Luxemburský, v roku 1394 Žigmund Luxemburský. V období tureckých vojen slúžil ako útočisko okolitému obyvateľstvu. V rokoch 1674 – 1675 bol prechodnou väznicou reformovaných a evanjelických kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Túto udalosť pripomína pamätník, ale aj každoročné služby Božie na hrade. Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, kde je mohyla generála Milana Rastislava Štefánika.
Hrad leží neďaleko slovensko-moravského pomedzia. Od Hodonína je vzdialený 33 kilometrov a odtiaľ sa cez Holíč na Podzámok dá dostať autom alebo autobusom cestou č. 51 za cca 30 minút. Zo slovenskej strany od Nového Mesta nad Váhom je hrad vzdialený cca 40 kilometrov a dostanete sa tam cez Starú Turú a Myjavu autom za necelú ¾ hodinu.
Nezabudnite si termín tohto podujatia poznačiť do svojho diára a zaradiť ho do svojho plánu letných aktivít. Viac info na www.ecav.sk.

Verzia pre tlač