traja králi v Betleheme

Jednoduchá maľovanka s vianočným príbehom. (A6)