láska je…

Magnetka s biblickým veršom z 1. listu Korintským 12,4-13.

Katalógové číslo: RO32 Kategórie: ,