nebezpečný svet

Je to metafora o extrémnej posadnutosti svojou osobou, zjavom, hodnotou. My sme však v Božej škole – v škole premeny nášho sebastredného zamerania sa len na svoje vlastné dobro…

Katalógové číslo: PS07 Kategórie: , ,