Home Viac... O BTM Viac... Letáky Viac... FAQ Viac... Linky Viac... Kontakt Viac... Košík

  Akcie
  Aktuálne
  Infolist
  Novinky
  Reportáže
  Rozhovory
  Svedectvá
  Z listov
  Zamyslenia
  Zaujímavosti


Vyhľadávanie


Kontakt
BTM
P.O.Box 11
840 09 Bratislava 49
Slovenská republika

Tel.: 02-64538114
Fax: 02-64538115

E-mail: btm@btm.sk


REPCEME ALEBO ĎAKUJEME?
(11.04.2018 | Zamyslenia )
Niektorí ľudia musia neustále dávať najavo svoju nespokojnosť, neustále protestujú a reptajú, porovnávajú sa s druhými a závidia im. Keď však človek nič neprijíma ako samozrejmosť a naučí sa ďakovať aj za malé veci, objaví veľa dôvodov k spokojnosti.  Viac...

CHOĎTE PO CELOM SVETE...
(25.02.2018 | Zamyslenia )
Povedal im: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Marek 16,15) Viac...

STÁLE SA RADUJME, MODLIME, ĎAKUJME...
(18.01.2018 | Zamyslenia )
Stále se radujte, neprestajne sa modlite, v každej životnej situácii ďakujte Bohu... Takéto výzvy často počúvame, no možno sa nám zdajú skôr ako provokácia, než ako realistická Božia výzva. Viac...

HODNOTY ŽIVOTA
(02.10.2017 | Zamyslenia )
Bohatstvo môže človeka pomaly ukolísať v presvedčení, že je zabezpečený, sebestačný, málo zraniteľný, a že Boha vlastne už ani nepotrebuje... Bohatstvo nespočíva len v zásobách majetku, ale aj v "zásobách" skúseností, konexií, šikovnosti, v zásobách zásluh... Nič z toho nie je samé osebe zlé! Zlým sa to môže stať práve len tým, že sa na to človek začne príliš spoliehať a Boha prestane potrebovať. Viac...

AKÝ BY BOL NÁŠ ŽIVOT BEZ PRIATEĽOV?
(24.08.2017 | Zamyslenia )
Čím by bol život bez priateľov? Väzením, v ktorom niet radosti, niet potešenia... Bože, chráň ma žitia bez druha či brata, radšej mi lásku daj namiesto zlata! (Jan Kochanowski) Viac...

BIBLIA - BOŽIE SLOVO
(27.05.2017 | Zamyslenia )
Dnes, v dobe plnej fráz, ľudia väčšinou nepovažujú slovo za nič iné ako obyčajný a jednoduchý prostriedok na dorozumievanie a odovzdávanie informácií. A predsa aj obyčajné slová môžu silno pôsobiť! Majú moc dávať a budovať život (povzbudenie, podpora...), ale aj búrať a ničiť (klebeta, lož, hana...). Viac...


Nové letáky

Verím... Božie stopy Dôveruj!

Všetky nové letáky
©2002-2004 Copyright BTM  | Dizajn a programovanie: