Verím…

Biblický verš zo Žalmu 145,18 je doplnený známym nápisom z múra varšavského geta z r. 1944: Verím v slnko, aj keď nesvieti…

Katalógové číslo: PA53 Kategórie: