Kristus schudobnel, aby sme my zbohatli

Boh-Kristus sa priblížil k človeku… hľadá ho, prijíma ho, pomáha mu a učí ho službe druhým… Boh-Kristus sa obetoval pre človeka a dáva mu príklad. Pozýva ho k svojmu nasledovaniu…

Katalógové číslo: FP11 Kategórie: , ,