ďakujem Hospodinovi

Jednoduchá pohľadnica s biblickým veršom zo Žalmu 111, 1-3: Ďakujem Hospodinovi z celého srdca… lebo veľké sú skutky Jeho a velebné, nádherné je Jeho dielo…

Katalógové číslo: VK40 Kategórie: