BOH, ktorý je blízko

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! (Lukáš 2,14)
Ako veľmi túžime po skutočnom pokoji! Ako veľmi si prajeme mier – medzi národmi aj v nich, medzi etnikami, medzi ľuďmi navzájom, medzi ľuďmi a prírodou aj mier v ľudských srdciach. V tej vete znejúcej nad Betlehemom je horizontála ľudského pokoja zakotvená vo vertikálnej dimenzii, v pokoji medzi nebom a zemou, v uznaní slávy Božej.

Katalógové číslo: V44 Kategórie: ,