Uverejnené

10. ROKOV BTM

Ďakujeme všetkým, ktorí ste osobne prišli do Brna na naše jubilejné stretnutie konané pri príležitosti 10. výročia vzniku BTM.
Chceli by sme sa však poďakovať aj tým, ktorí nemohli prísť, ale sa za toto stretnutie modlili, a tiež všetkým, ktorí nám pomohli zvládnuť túto náročnú, avšak krásnu oslavu.

Pokračovať v čítaní: 10. ROKOV BTM

Uverejnené

ZACHRÁNENÝ ŽIVOT

Najväčšou radosťou pre misijného pracovníka je správa o záchrane ľudskej duše, niekedy aj o záchrane ľudského života. Takú správu sme nedávno dostali aj my. Napísala nám jedna veriaca učiteľka – naša odberateľka zo severných Čiech. Píše o požehnaní, ktoré priniesol letáčik „Kto dáva život“. Jeho autorka Marie Frydrychová v ňom píše: „…deti dáva Boh, preto tam, kam ich dáva, chce dať aj svoje požehnanie.“ V závere je biblický verš: „Majte sa na pozore, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých. Hovorím vám, že ich anjeli v nebi sú v neustálej blízkosti nebeského otca“.
Pokračovať v čítaní: ZACHRÁNENÝ ŽIVOT

Uverejnené

NEHANBÍME SA ZA EVANJELIUM?

Jeden anglický záhradník sa hrdo obzeral po svojej prekrásne upravenej záhrade. Okolo ide duchovný, vidí pyšného záhradníka a hovorí: „Len si toľko nenamýšľajte – keby nebolo Pána Boha, tak by Vám to tak pekne nerástlo!“ Záhradník mu odpovedal: „Máte síce pravdu, škoda len, že ste nevideli túto záhradu, keď sa o ňu staral Pán Boh sám!“
Pokračovať v čítaní: NEHANBÍME SA ZA EVANJELIUM?

Uverejnené

POTREBUJEME VÁŠ SÚHLAS, KEĎ CHCEME MAŤ VAŠU ADRESU V ADRESÁRI

Ešte stále nám chýbajú niektoré vaše podpisy. Väčšina z vás správne pochopila potrebu vášho podpisu na to, aby sme mohli aj naďalej mať vašu adresu v adresári BTM. Niektorí sa však podpísať zabudli alebo namiesto podpisu napísali slovíčko „áno“. Prosíme teda znova tých, ktorí sa nepodpísali na objednávaciu kartu, aby tak spravili na tejto najnovšej. Riadok s podpisom ostane trvalou súčasťou adresy na objednávacej karte. Prosíme vás, vyplňujte ho.
Pokračovať v čítaní: POTREBUJEME VÁŠ SÚHLAS, KEĎ CHCEME MAŤ VAŠU ADRESU V ADRESÁRI

Uverejnené

MEDZI KRESŤANMI NA „DOLNEJ ZEMI“

V dňoch 8. – 16. 9. 2001 som mala možnosť navštíviť veriacich v Juhoslávii vo Vojvodine, kde žijú Slováci, ktorí sa sem presťahovali pred 250 rokmi – po druhej reformácii. Dodnes si zachovali svoju rodnú reč a zvyky. Je to úrodný rovinatý kraj tzv. dolná zem, ktorá však bola pri príchode prvých Slovákov močaristá. Dnes sú bažiny vysušené a na veľmi úrodnej pôde pestujú obilie a hlavne kukuricu. Kraj bol známy kvalitným chmeľom a cirokom – cirokové metly sa tu vyrábajú dodnes.
Pokračovať v čítaní: MEDZI KRESŤANMI NA „DOLNEJ ZEMI“