POZOR – AK CHCETE DOSTAŤ VIANOČNÉ ZÁSIELKY VČAS, MUSÍTE SI ICH OBJEDNAŤ NAJNESKÔR 19. DECEMBRA!

26. novembra 2022 | Aktuálne

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov, vás musíme upozorniť na to, aby ste si objednali všetky potrebné vianočné a novoročné materiály BTM včas, mailom či telefonicky najneskôr v pondelok 19. 12. 2022 – lebo nasledujúci deň musia byť podané na pošte, aby sme vám mohli zaručiť, že ich dostanete ešte do Vianoc. Čo sa týka záložiek a ďalšieho materiálu k novému roku, tie si môžete ešte objednať aj medzi sviatkami, ale najneskôr 27. 12. 2022 – nasledujúci deň musia byť podané na pošte, aby ste ich dostali do Silvestra. Objednajte si teda všetko v dostatočnom predstihu!


NEBOJ SA! JA SOM S TEBOU!

6. októbra 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipským 4,6-7)

(viac…)


PEVNÁ PÔDA POD NOHAMI

6. októbra 2022 | Do života, Infolist

Myslím si, že mnohí z nás už zažili v živote situáciu alebo obdobie, keď sme sa cítili ako v hlbokej jame, z ktorej niet úniku.

(viac…)


UTRPENIE

6. októbra 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist

Uvažovať o utrpení v čase, keď sme zdraví a šťastní, má svoj význam. Môžeme tak utrpenie prijať a zahrnúť do celku svojho života. V čase krízy je totiž pre nás nosné to, čo sme si v živote už osvojili.

(viac…)


SPOLUPRÁCA S BTM A PROSBA

6. októbra 2022 | Infolist

Letáčiky – misijný materiál pre každého – nás všetkých spájajú. Snažíme sa pre vás pripraviť, pre našich misijných spolupracovníkov v teréne, čo najlepšie materiály. Za to sa modlíme a využívame všetky vaše podnety, nápady a pripomienky.

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Pridať do košíka
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Pridať do košíka
 • Som tu iba náhodou?

  Prečo žijem? Som tu len náhodou? Biblia nám hovorí, že nie. Boli sme stvorení preto, lebo sme chcení. Boh totiž nestvorí nič, čo nechce. A čo Boh chce, to aj miluje. Boh tvorí len v láske, pretože SÁM JE LÁSKA.
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • Existuje BOH?

  Všetci bez ohľadu na svoj pôvod, vzdelanie, či postavenie si kladieme otázky: Existuje Boh? Ako vznikol vesmír, hmota, život? Kto som? Odkiaľ prichádzam? Akú mám cenu? Kam idem?
  Pridať do košíka
 • Keď nastane čas smútiť

  Prepotrebná brožúrka, ktorá ponúka pomoc počas prvých týždňov a mesiacov po strate blízkeho človeka. Nie je to všeliek na smútok a trápenie, ale ukáže na niektoré podstatné veci a, veríme, že bude pre smútiacich a pozostalých aspoň malou oporou a uistením, že to, čo cítia, je normálne, a že v tom všetkom nie sú sami. Autorkami tejto veľmi praktickej brožúrky sú M. Prášilová a N. Kacianová.
  Pridať do košíka