AKO PORAZIŤ OBRA

25. januára 2022 | Do života, Infolist, Zamyslenia

Každý deň sa nám do cesty života postaví nejaký obor, ktorý nás zastrašuje a utláča a vyzýva presne ako Goliáš Izraelcov do boja. Takým obrom môže byť čokoľvek z čoho máme strach, do čoho sa bojíme vstúpiť, s čím sa musíme popasovať.

(viac…)


MODLITBA DO NOVÉHO ROKA

25. januára 2022 | Infolist, Zamyslenia

Bože náš, daj nám…

(viac…)


VSTÚPILI SME DO NOVÉHO ROKU

25. januára 2022 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Vstúpili sme do nového roku – a pred nami sa otvára ďalšia kapitola nášho života, ktorá je zatiaľ pre nás neznáma.

(viac…)

EXISTUJE ZLO?

25. januára 2022 | Infolist, Zamyslenia

Raz jeden profesor na istej univerzite položil svojim študentom takúto otázku:
– Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom?

(viac…)


POSOLSTVO VIANOC

30. novembra 2021 | Aktuálne, Do života, Infolist, Zamyslenia

Prišiel som na svet, pretože ťa milujem. Vzdal som sa všetkého, čo som mal – svojej slávy a moci, jasu nebies. Prišiel som na svet, aby som ti niečo dal. Aby sa aj pre teba stali dostupné drahocenné poklady spásy a večného života. Mojím majetkom bol celý vesmír, ale bez tvojej účasti bol neúplný. Túžil som ti dať svoju lásku a ja som zase túžil prijať tú tvoju.

(viac…)


Hľadať podľa kategórie

Najobľúbenejšie

 • Ježiš je Kráľ!

  Ježiš je iný ako mocní tohto sveta. Neprichádza k nám so zdrvujúcou mocou, ale v pokore a s tichosťou a miernosťou - prichádza ako bezbranné dieťa... Vianočná pohľadnica s krátkym textom a biblickým veršom z ev. Matúša 21,5.


  Pridať do košíka
 • Všetci sme zblúdili

  Aj keď dnes žijeme tú najcivilizovanejšiu etapu ľudskej existencie, sme iba zdanlivo autonómnymi a sebavedomým vystupovaním iba skrývame svoju pravú tvár a podstatu. Sme dezorientovaní ešte viac ako naši predkovia... Hľadáme svoju identitu...
  Pridať do košíka
 • odkaz Vianoc

  Uvedomujeme si, čo je skutočným odkazom Vianoc? - Vianočná pohľadnica s vysvetľujúcim textom a biblickým veršom z ev. podľa Lukáša 2,10-11.
  Pridať do košíka
 • Vianočná modlitba

  Vianočná pohľadnica s krátkou modlitbou a biblickým veršom z 2. Korintským 9,15: Vďaka Bohu za jeho nevýslovný Dar.
  Pridať do košíka
 • kríž – čo to vlastne znamená

  Kríž je najznámejší symbol kresťanstva. No, stretávame sa s ním aj v bežnom živote a prostredí okolo nás. Čo to vlastne znamená?
  Pridať do košíka
 • Čo sa patrí a čo nie

  Krásne veršované poučenie od Márie Štefaňákovej prevedie deti, ktorým je určené, každodenným správaním sa voči sebe, rodičom aj cudzím ľuďom. Doplnené biblickým veršom z Prísloví 1,8.
  Pridať do košíka
 • minikalendárik 2022

  Kalendárik na r. 2022 s biblickým veršom z Jánovho evanjelia 6,37.
  Pridať do košíka
 • Existuje BOH?

  Všetci bez ohľadu na svoj pôvod, vzdelanie, či postavenie si kladieme otázky: Existuje Boh? Ako vznikol vesmír, hmota, život? Kto som? Odkiaľ prichádzam? Akú mám cenu? Kam idem?
  Pridať do košíka