Publikované

POZVANIE DO RAČKOVEJ DOLINY

Milé sestry, pozývame vás na už tradičné 23. stretnutie sestier EA v Račkovej doline v Tatrách. Ak ste v minulosti na tomto stretnutí niekedy boli a dobre ste sa tam cítili, doprajte túto skúsenosť aj sestrám zo svojho okolia či zboru, pozvite ich a priveďte.

Stretnutie sa koná 19. – 23. septembra 2018
Téma: Láska – jej štyri podoby
Ústredný verš: Milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. (Jeremiáš 31,3)

Program:
Vždy doobeda sú prednášky, poobede je voľný individuálny, prípadne spoločný, oddychový program, výlet, rehabilitačný telocvik, čas na prechádzky a rozhovory, posedenie vonku pri ohni. Večerný program pozostáva z piesní, básní, svedectiev a skúseností s Bohom, krátkeho slova, súťaží, tomboly a mnohého iného.
Medzi prednášajúcimi budeme mať tento rok aj vzácnu návštevu z Nórska.

Prihlásiť sa môžete na adrese BTM:
BTM
P. O. Box 11
840 09 BRATISLAVA 49
btm@btm.sk
tel. 02 64538114, 0911 192955
Obratom dostanete podrobnejšie informácie.

Verzia pre tlač